Wat te doen als startende zelfstandige?

Je wordt zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep. Wat moet je doen om in orde te zijn? Wat zijn je rechten?

CM biedt zelfstandigen enkele voordelige verzekeringsmogelijkheden. Je kan rekenen voor de behartiging van je belangen in de ziekteverzekering en je geniet van een stevig pakket diensten en voordelen.

Bovendien heeft CM een partnership met Acerta en Liantis. Als potentiële starter kan je bij hen een persoonlijk stappenplan opstellen. 

Heb je CM nodig? Stel je vraag of boek een afspraak.

  • Uiterlijk op de dag dat je zelfstandige activiteit van start gaat, sluit je je aan bij een sociaal verzekeringsfonds. Dat bezorgt CM een attest, dat geldt als bewijs van aansluiting. 
    
  • Krijg je van je sociaal verzekeringsfonds het aansluitingsattest rechtstreeks toegestuurd? Bezorg het dan zo snel mogelijk aan CM. 
    
  • Zodra je aangesloten bent bij een sociaal verzekeringsfonds, betaal je elk kwartaal een bijdrage. Een beginnende zelfstandige krijgt een voorlopig bedrag aangerekend, dat na drie jaar wordt herzien. Vanaf dan wordt het bedrag gelijkgesteld aan een wettelijk percentage van je netto bedrijfsinkomen van drie jaar geleden. 
    
  • De kwartaalbijdrage geeft recht op: 
   • de terugbetaling van ziektekosten door de ziekteverzekering (zelfstandigen zijn via de verplichte ziekteverzekering verzekerd tegen grote en kleine risico’s en hebben dezelfde terugbetalingen als werknemers); 
   • een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust
   • een rust- en overlevingspensioen; 
   • de gezinsbijslag (kraamgeld en kinderbijslag); 
   • het overbruggingsrecht (de vroegere faillissementsverzekering). 
     
  • Voor een geldige inschrijving bij CM en om aanspraak te maken op bovenstaande rechten, moet de eerste kwartaalbijdrage betaald zijn. Het is dus belangrijk om dit zo snel mogelijk in orde te brengen.

  Je sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds, dat bepaalt of je beroepsactiviteit effectief een bijberoep is. Je ontvangt van dit fonds een attest dat je zo snel mogelijk aan CM bezorgt.