CM-tandvoordeel

CM-leden krijgen een terugbetaling tot 1.050 euro voor orthodontie en tandprothesen.

CM is in 2021 gestart met een nieuw tandvoordeel. Deze terugbetaling maakt deel uit van de diensten en voordelen voor alle CM-leden die in orde zijn met de betaling van de CM-bijdrage

CM-voordeel orthodontie

Dit voordeel zit voor iedereen standaard in het CM-lidmaatschap, zonder wachttijd. CM-leden krijgen 60 % (tot 1.050 euro) terugbetaald van het remgeld en supplementen.  CM-leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen 75 % tot 1.050 euro terugbetaald.

Veelgestelde vragen orthodontie

  Nee. De startdatum is de prestatiedatum van de plaatsing van het eerste apparaat. Dit kan in het kader van klassieke orthodontie zijn of vroege orthodontie. 

  • Werd het eerste apparaat geplaatst vóór 1 januari 2021? Dan heeft een CM-lid recht op het orthodontievoordeel met de twee vaste forfaits: bij het begin en het einde van de behandeling een vast forfait van 185 euro. 
  • Heeft een CM-lid al een behandeling vroege orthodontie gehad of is deze nog lopende? Dan is er wel nog recht op dit nieuwe voordeel als de start van de klassieke orthodontische behandeling ten vroegste op 1 januari 2021 is. 

  De terugbetaling geldt enkel voor volgende prestaties tijdens de actieve behandeling. De start van de actieve behandeling is de plaatsing van het eerste apparaat.
  We betalen het remgeld en de supplementen terug die bij volgende nomenclatuurnummers worden geattesteerd:

  • vroege orthodontie: 305933 en 305955 (twee schijven) 
  • klassieke orthodontie: 305631 (start) + 305675, 305616, 305653, 305734 (opvolgingszittingen) 

  De in aanmerking te nemen supplementen worden bekeken per prestatie. Als deze betrekking hebben op een prestatienummer (en dus een prestatiedatum), mogen ze aangegeven geworden als supplement bij dat Riziv-prestatienummer.
  Er is dus geen CM-tegemoetkoming voor de onderzoeken die op voorhand gebeuren (raadplegingen in het kader van vooronderzoeken, afdrukken nemen, metingen, opstellen behandelingsplan, ...), contentiecontroles en supplementen voor extra apparaten (bv. retentieapparaat).

  De plaatsing van het eerste apparaat bepaalt of het CM-lid in de oude of de nieuwe regeling terechtkomt. De prestaties die in aanmerking komen voor de berekening van de terugbetaling zijn: 

  • voor vroege orthodontie: de beide forfaitaire terugbetalingen bij start en einde van de behandeling (305933-305944 en 305955-305966); 
  • voor klassieke regelmatige orthodontie: de actieve behandeling, dus 1) de plaatsing van het(de) toestel(len) met prestatienummer en 2) de forfaits voor de controlezittingen. 

  Dus zowel de prestaties vóór de actieve behandeling (zoals onderzoeken, consultaties, adviezen, opstellen behandelingsplan) als die erna (contentiecontroles), worden niet meegeteld voor de terugbetaling.

  Om tandzorg voor iedereen toegankelijk te maken, kadert dit voordeel binnen onze aanvullende diensten en voordelen. Die voordelen financieren we vanuit de ledenbijdrage. Om die betaalbaar te houden, moeten we keuzes maken. Een orthodontische behandeling op jonge leeftijd voorkomt veel tandproblemen in de toekomst. We kozen hier dus voor het belang van preventie.  Het CM-MediKo Plan vergoedt voor een orthodontische behandeling zonder terugbetaling vanuit de ziekteverzekering wel het factuurbedrag tot 500 euro. Vanaf 1 januari 2024 is dit tot 600 euro.

  Het CM-voordeel voorziet een terugbetaling van 60% of 75% van de orthodontische kosten, tot 1.050 euro per persoon. CM-MediKo Plan doet daar nog een stuk bovenop. Want je resterende orthodontische kosten komen nog in aanmerking voor vergoeding vanuit zowel de waarborg wettelijk remgeld, als de waarborg orthodontie (supplementen). Op die manier kan de totale terugbetaling voor de orthodontische behandeling vanuit CM en CM-verzekeringen samen oplopen tot meer dan 1.550 euro. En CM-MediKo Plan gaat nog verder! Via CM-MediKo Plan ben je ook breder beschermd voor kosten bij tandzorg: orthodontische kosten zonder terugbetaling door de ziekteverzekering, tandprothesen en -implantaten, parodontologie, radiografie, preventieve en curatieve tandzorg ... Verder biedt deze verzekering een bescherming aan voor andere ambulante medische kosten zoals remgeld, oogzorg, hoorapparaten, reisvaccins, voedings- en dieetadvies en een bevallingsforfait.

  CM-voordeel tandprothesen

  Dit voordeel zit voor iedereen standaard in het CM-lidmaatschap, zonder wachttijd. CM-leden krijgen 40%* van de kosten terugbetaald, tot 1.050 euro. CM-leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen 75% tot 1.050 euro. Voor prothesen geplaatst voor 1 januari 2024 is de terugbetaling 60% in plaats van 40%, met hetzelfde maximumbedrag van 1.050 euro.

  Veelgestelde vragen tandprothesen

   Het CM-voordeel geldt voor de aankoop en de plaatsing van tandprothesen en -implantaten vanaf 1 januari 2021 zonder (gedeeltelijke) terugbetaling vanuit de ziekteverzekering. Supplementen die gevraagd worden bovenop een tandprothese waarvoor een Riziv-terugbetaling mogelijk is, komen dus niet in aanmerking (zie verder).
   De datum van de plaatsing van de prothese is bepalend. Alle vooronderzoeken en voorbereidende behandelingen mogen dus wel al vóór 1 januari 2021 gebeurd zijn. De plaatsing van een kroon, brug of implantaat is een afzonderlijke verstrekking en behoort niet tot de voorbehandelingen.

   Wanneer een of meerdere tanden effectief en volledig vervangen worden, spreken we van een tandprothese. Zowel de prothese zelf als de kosten om deze te plaatsen, komen in aanmerking voor het CM-voordeel op voorwaarde dat de plaatsing gebeurt vanaf 1 januari 2021 en dat er geen (gedeeltelijke) terugbetaling is door de ziekteverzekering. Er is geen terugbetaling voor supplementen die gevraagd worden voor een tandprothese waarvoor een terugbetaling door de wettelijke ziekteverzekering mogelijk is.
   Implantaten die geplaatst worden voor het fixeren van een uitneembare tandprothese zijn uitgesloten, dit geldt ook voor een verankering, een abutment, een attachment bij een uitneembare prothese.
   Hieronder vind je voor de meest voorkomende prestaties of ze al dan niet in aanmerking komen voor de CM-terugbetaling (overzicht niet exhaustief en op basis van het Riziv-harmonisatiedocument). Twijfel je of de prestatie in aanmerking komt voor het CM-voordeel? Contacteer ons dan op [email protected].

   Tandprothesen
    
   Uitneembare prothesenCM-terugbetaling van toepassing?
   KunstharsprotheseJa
   FrameprotheseJa, indien er voor de aflevering van de tandprothese op zich geen terugbetaling is vanuit de ziekteverzekering
   OverkappingsprotheseJa
   Verankering/abutment/attachmentNee
   HerstellingNee
   Vervanging van de basisNee
   BijplaatsingJa
   Vaste prothesen
   Kroon/StiftkroonJa, indien het gaat om een volledige kroon
   BrugJa
   Inlay/onlay/overlayNee
   AbutmentJa
   FacetNee
   Voorlopige kroonJa
   ImplantaatJa, indien gevolgd door een vaste prothetische voorziening

   Als er geen tanden vervangen worden, is er geen terugbetaling door het CM-tandvoordeel. Maar eventueel wel door CM-MediKo Plan, bijvoorbeeld:

   • er wordt enkel materiaal geplaatst om bestaande of uitneembare tandprothesen beter vast te hechten (bv. abutments en verankeringen);
   • voor andere medische ingrepen (bv. op het tandvlees). 

   Omdat er al een gedeeltelijke terugbetaling is door de ziekteverzekering kozen we ervoor om geen extra CM-terugbetaling in te voeren, ook niet voor de niet-terugbetaalbare supplementen die bovenop deze tandprothese gevraagd worden (bv. frame, steeg - zie verder).  Met CM-MediKo Plan komen de resterende kosten na terugbetaling door de  ziekteverzekering wel in aanmerking binnen de waarborg tandprothesen en -implantaten en dit tot maximaal 600 euro extra per jaar.

   Ja. Het maximum van 1.050 euro houden wij bij voor het CM-lid. Als het bij zijn aanvraag niet het maximum heeft bereikt, kan dit bij een volgende behandeling opgenomen worden tot er in totaal 1.050 euro is terugbetaald. Zie volgende vraag voor meer info. 

   Het CM-lid krijgt 40%* (of 75% bij verhoogde tegemoetkoming) van de kosten voor aankoop en plaatsing met een maximum van 1.050 euro. Voor prothesen geplaatst voor 1 januari 2024 is de terugbetaling 60% in plaats van 40%, met hetzelfde maximumbedrag van 1.050 euro. Deze terugbetaling wordt bekeken over twee kalenderjaren. Er wordt dus steeds rekening gehouden met de terugbetaling uit het voorgaande jaar (en eventuele terugbetalingen voor het volgende jaar als die er al zijn).

   Voorbeeld berekening over twee kalenderjaren
   PrestatiejaarProthese°BetaaldCM-terugbetaling

   2021

   kroon834 euro500 euro  
   (60% van de kosten voor aankoop en plaatsing)

   2022

   voorlopige
   kroon
   250 euro150 euro  
   (60% van de kosten voor aankoop en plaatsing)
   kroon1.500 euro400 euro  
   (60% van de kosten voor aankoop en plaatsing, verminderd met terugbetalingen 2021 en 2022; of 1.050 euro - 500 euro - 150 euro = 400 euro)

   2023

   2 kronen1.750 euro500 euro   
   (60% van de kosten voor aankoop en plaatsing, verminderd met terugbetalingen 2022; of 1.050 euro - 150 euro - 400 euro = 500 euro)

   2024

   3 kronen2.700 euro550 euro 
   (40% van de kosten voor aankoop en plaatsing, beperkt tot 1.050 euro per 2 kalenderjaren en verminderd met terugbetalingen 2023; of 1.050 euro - 500 euro = 550 euro)
   ° Voor het CM-tandvoordeel komen enkel vaste en uitneembare tandprothesen zonder Riziv-terugbetaling in aanmerking.

   De terugbetaling over twee jaar kan nooit meer zijn dan 1.050 euro. Er zijn nog steeds meerdere betalingen mogelijk binnen één termijn van twee jaar tot het maximum bereikt is. Dit voorbeeld is louter illustratief. Voor een extra terugbetaling voor tandzorg en andere ambulante medische kosten, kunnen leden zich bijkomend verzekeren met CM-MediKo Plan

   Nee, omdat er voor de aflevering van de tandprothese op zich een terugbetaling is vanuit de ziekteverzekering. Dan geldt het cumulverbod met de ziekteverzekering en is er dus geen terugbetaling door het CM-voordeel. Met CM-MediKo Plan kan een CM-lid zich wel nog bijkomend verzekeren tegen extra supplementen voor tandprothesen met een terugbetaling door de ziekteverzekering. 

   Het CM-voordeel voorziet een terugbetaling van 40%* (of 75% indien verhoogde tegemoetkoming) van de kosten voor aankoop en plaatsing van tandprothesen en -implantaten, tot 1.050 euro per twee kalenderjaren. Voor prothesen geplaatst voor 1 januari 2024 is de terugbetaling 60% in plaats van 40%, met hetzelfde maximumbedrag van 1.050 euro.

   CM-MediKo Plan doet daar nog een stuk bovenop. Want de resterende kosten komen in aanmerking binnen de waarborg tandprothesen en -implantaten en dit tot maximaal 600 euro extra per jaar. En CM-MediKo Plan gaat nog verder. Met CM-MediKo Plan ben je ook breder beschermd voor kosten bij tandzorg: tandprothesen met terugbetaling door de ziekteverzekering, orthodontie, parodontologie, radiografie, preventieve en curatieve tandzorg ... Verder biedt deze verzekering een bescherming aan voor andere ambulante medische kosten zoals remgeld, oogzorg, hoorapparaten, reisvaccins, voedings- en dieetadvies en een bevallingsforfait.

   * Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de ziekenfondsen.

   Wat te doen? 

   Bezorg het CM-lid het ‘harmonisatiedocument’ als bewijsstuk voor uitgevoerde behandeling(en). Het is een uniform document voor alle aanvullende diensten en voordelen van de ziekenfondsen, gepubliceerd door het Riziv. Je kunt dit formulier downloaden op de website van het Riziv.  

   Lever je een getuigschrift voor verstrekte hulp elektronisch af (e-attest of derdebetalersregeling)? Bezorg dan het 'harmonisatiedocument' als wettelijk bewijsstuk aan je patiënt. Verder hoef je niets af te leveren.

   Meer informatie

   Bekijk hieronder de algemene veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar onze hulplijn voor professionelen op [email protected].

    Ja. Daarom zit dit standaard in het aanvullend aanbod diensten en voordelen van CM. CM engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen. Solidariteit is de beste garantie om dat te bereiken. 
    Voor een extra terugbetaling voor tandzorg en andere ambulante medische kosten, kunnen CM-leden zich bijkomend verzekeren via het CM-MediKo Plan.

    Ja. Je kunt een terugbetaling voor tandprothesen combineren met de terugbetaling voor orthodontie als beide behandelingen nodig zijn. 

    CM kiest vanaf 2021 voor een sterk en solidair basispakket, en de mogelijkheid om zich extra te verzekeren via het CM-MediKo Plan. Dat biedt een nog betere en ruimere dekking orthodontie en tandprothesen, en nog extra terugbetalingen zoals remgeld, oogzorg, hoorapparaten, parodontologie, voedings-en dieetadvies en een bevallingsforfait. 

    Nee. We kiezen voor een solidaire oplossing voor al onze leden maar deze oplossing dekt niet alle tandartskosten, en niet alle soorten orthodontie en tandprothesen. Een CM-lid dat zich nog extra wil beschermen, kan dat doen via het CM-MediKo Plan. De resterende kosten voor aankoop en plaatsing van tandprothesen en -implantaten worden vergoed tot maximaal 500 euro extra per jaar. En je bent als CM-lid ook breder beschermd voor kosten bij tandzorg: tandprothesen met terugbetaling door de ziekteverzekering, orthodontie zonder terugbetaling vanuit de ziekteverzekering, parodontologie, radiografie, preventieve en curatieve tandzorg.  

    De CM-terugbetaling gebeurt op basis van het ‘harmonisatiedocument’ als bewijsstuk voor uitgevoerde behandeling(en). Het is een uniform document voor alle aanvullende diensten en voordelen van de ziekenfondsen, gepubliceerd door het Riziv. Zowel het document als afspraken over het invullen ervan vind je op de site van het Riziv. Als tandarts kun je dit afleveren per financiële afrekening met het CM-lid om zo de kost voor het CM-lid zo draagbaar mogelijk te maken.  

    In bepaalde situaties moet dit document verplicht afgeleverd worden en zijn er specifieke vormvereisten, die je vindt op de site van het Riziv.
    Omdat het ‘harmonisatiedocument’ tot stand kwam in het NCTZ om een oplossing te bieden op de vraag naar uniformiteit en transparantie in de tegemoetkomingen vanuit de aanvullende en facultatieve verzekeringen, promoten wij dit maximaal. Als je via eAttest elektronisch afrekent, geldt de kwijting van het eAttest als voldoende bewijsstuk.
    Voor onze aanvullende diensten en voordelen vragen we altijd een afzonderlijk document omdat we de processen tussen verplichte en aanvullende verzekering strikt gescheiden (moeten) houden.
    Wij aanvaarden voorlopig ook andere attesten, formulieren en facturen indien de omschrijving volledig is (nomenclatuurnummer of volgens de afgesproken omschrijvingen) en de andere nodige gegevens vermeld zijn (bedrag per prestatienummer, prestatiedatum, …).