HomeProfessioneelZorgverlenersTandartsen

CM-tandvoordeel

Goed nieuws voor je patiënten: CM is in 2021 gestart met een nieuw tandvoordeel: een tegemoetkoming tot 1.050 euro voor orthodontie en tandprothesen. 

Deze tegemoetkoming maakt deel uit van de diensten en voordelen voor alle CM-leden die in orde zijn met de betaling van de CM-bijdrage

CM-voordeel orthodontie

Zit voor iedereen standaard in het CM-lidmaatschap, zonder wachttijd. CM-leden krijgen een tegemoetkoming van 60% tot 1.050 euro op remgeld en supplementen.  CM-leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen 75% tot 1.050 euro.

Voorwaarden

 • Niet ouder zijn dan 22 jaar.
 • De behandeling geeft recht op een terugbetaling van de verplichte ziekteverzekering (Zie ook pagina omtrent orthodontie).
 • De behandeling start op of na 1 januari 2021. De prestatiedatum van de plaatsing van het eerste apparaat (vroege of klassiek orthodontie) is bepalend (prestatiecode 305631 of 305933).
 • Er is recht op een tegemoetkoming per ingeschreven kind. 

CM-voordeel tandprothesen en bijplaatsingen

Zit voor iedereen standaard in het CM-lidmaatschap, zonder wachttijd. CM-leden krijgen een tegemoetkoming van 60% van de kosten, tot 1.050 euro. CM-leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen 75% tot 1.050 euro.

Voorwaarden

 • Lid zijn van CM op de prestatiedatum.
 • De tegemoetkoming geldt voor de plaatsing van nieuwe vaste tandprothesen (kronen, bruggen, implantaten waar een vaste prothetische voorziening op geplaatst wordt), nieuwe uitneembare prothesen en voor bijplaatsingen op bestaande uitneembare prothesen. De tegemoetkoming geldt niet voor herstellingen of rebaseringen. Bij de veelgestelde vragen vind je een overzicht van de prestaties die al dan niet in aanmerking komen.
 • Er is geen recht op terugbetaling in de wettelijke ziekteverzekering
  • Onder bepaalde voorwaarden vergoedt de ziekteverzekering uitneembare tandprothesen. Dit is wettelijk beschreven en verschilt voor kinderen en volwassenen. Komt de patiënt in aanmerking voor de tegemoetkoming door de ziekteverzekering? Dan gelden de wettelijke tarieven en is er geen tegemoetkoming mogelijk vanuit het CM-voordeel.
 • Er loopt geen aanvraag tot terugbetaling via de Technische Tandheelkundige Raad. 
 • De prothese wordt afgeleverd door een tandarts die erkend is door het Riziv.
 • De (bij)plaatsing gebeurt vanaf 1 januari 2021.
 • De tegemoetkoming tot 1.050 euro is mogelijk per twee kalenderjaren

Wat te doen?

Bezorg het CM-lid het ‘harmonisatiedocument’ als bewijsstuk voor uitgevoerde behandeling(en). Het is een uniform document voor alle aanvullende diensten en voordelen van de ziekenfondsen, gepubliceerd door het Riziv. Je kunt dit formulier downloaden op de website van het Riziv.  

Lever je een getuigschrift voor verstrekte hulp elektronisch af (e-attest of derdebetalersregeling)? Bezorg dan het 'harmonisatiedocument' als wettelijk bewijsstuk aan je patiënt. Verder hoef je niets af te leveren.

Meer informatie

Bekijk onze veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar onze hulplijn voor professionelen op tandarts@cm.be.

Ga ook naar