HomeWat te doen bij?GrensarbeidReglementering

Wat als je medische zorg nodig hebt in het buitenland?

Bij tijdelijk verblijf

Als je als grensarbeider tijdelijk naar het buitenland gaat, bijvoorbeeld op reis, moet je de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) meenemen. Dat geldt ook voor je gezinsleden ten laste.

 • De EZVK is het bewijs dat je in orde bent met de ziekteverzekering.
 • De kaart is persoonsgebonden en moet dus voor elk gezinslid aangevraagd worden.
 • Als je medisch noodzakelijke zorg geniet, geeft de EZVK recht op de terugbetaling door een buitenlands ziekenfonds. Indien nodig kun je ook achteraf de terugbetaling verkrijgen bij de verzekeringsinstelling in je werkland.
 • De kaart is geldig in alle EU-landen, Australië, IJsland, Liechtenstein, Macedonië, Noorwegen en Zwitserland.
 • Je hebt hem niet nodig in je werkland en woonland.

De EZVK kun je aanvragen bij je verzekeringsinstelling van je werkland. Ook je gezinsleden ten laste kunnen daar hun EZVK verkrijgen.

Geplande behandeling

Voor een geplande behandeling in een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland heb je als grensarbeider vooraf de toestemming nodig. Dat geldt ook voor je gezinsleden ten laste.

 • Richt je aanvraag tot je verzekeringsinstelling in je woonland.
 • Deze zal je aanvraag behandelen en voorleggen aan je verzekeringsinstelling in je werkland.
 • Als je verzekeringsinstelling van je werkland akkoord gaat, bezorgt die je een S2-formulier dat bewijst dat je de voorafgaande toestemming hebt.

De verzekeringsinstelling van je werkland moet je de toestemming geven als aan deze drie voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling is een verstrekking volgens de wetgeving van je woonland;
 • je kunt niet binnen een medisch verantwoorde termijn in je woonland worden behandeld;
 • je kunt niet binnen een medisch verantwoorde termijn in je werkland worden behandeld.

Wanneer je de toestemming krijgt, heb je recht op medische zorg volgens de wetten van het land waar je behandeld wordt.

Gezinsleden ten laste die niet bij jou wonen, maar in Finland, Ierland, Italië, Malta, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk of Zweden, krijgen de voorafgaande toestemming van de verzekeringsinstelling van hun woonland.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen