HomeWat te doen bij?GrensarbeidReglementering

Waar zijn personen ten laste verzekerd?

Je woont in België en werkt in een ander EU-land

Staan bij jou als grensarbeider personen ten laste? Dan moeten zij zich aansluiten bij het sociale zekerheidsstelsel van het land waar je werkt.

Dankzij Europese regels kennen heel wat landen ook aan je gezinsleden ten laste terugkeerrecht toe. Werk je in een van die landen, dan hebben je gezinsleden recht op gezondheidszorg volgens het sociale zekerheidsstelsel aldaar. Enkel Denemarken, Ierland, IJsland, Finland, Noorwegen, Zweden en Verenigd Koninkrijk kennen geen terugkeerrecht toe.

Je personen ten laste zijn ook verplicht om zich aan te sluiten in België, bijvoorbeeld bij CM. Ze hebben dezelfde rechten als alle andere Belgische verzekerden. Deze rechten worden op de eID of op de ISI+-kaart gezet.

Je woont in een ander EU-land en werkt in België

Als je als grensarbeider in België werkt, moeten je personen ten laste worden ingeschreven ten laste van België. Ze kunnen bijvoorbeeld lid worden van CM.

Omdat België hen volgens de Europese regels terugkeerrecht toekent, kunnen ze dit terugkeerrecht op hun eID of ISI+-kaart laten zetten en zich laten verzorgen tegen Belgische tarieven.

Daarnaast moeten je personen ten laste zich verzekeren in het land waar ze wonen. Ook daar hebben ze recht op terugbetaling van gezondheidszorg.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen