HomeWat te doen bij?

Wat te doen als startende zelfstandige?

Je wordt zelfstandige in hoofdberoep

Uiterlijk op de dag dat je je zelfstandige activiteit aanvat, sluit je je aan bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit bezorgt CM een attest, dat geldt als bewijs van aansluiting bij dit fonds. 

Krijg je van je sociaal verzekeringsfonds het aansluitingsattest rechtstreeks toegestuurd? Bezorg het dan zo snel mogelijk aan CM. 

Zodra je aangesloten bent bij een sociaal verzekeringsfonds, betaal je elk kwartaal een bijdrage. Een beginnende zelfstandige krijgt een voorlopig bedrag aangerekend, dat na drie jaar wordt herzien. Vanaf dan wordt het bedrag gelijk aan een wettelijk percentage van je netto bedrijfsinkomen van drie jaar geleden. 

De kwartaalbijdrage geeft recht op: 

  • de terugbetaling van ziektekosten door de ziekteverzekering (zelfstandigen zijn via de verplichte ziekteverzekering verzekerd tegen grote en kleine risico’s en hebben dezelfde terugbetalingen als werknemers); 
  • een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust
  • een rust- en overlevingspensioen; 
  • de gezinsbijslag (kraamgeld en kinderbijslag); 
  • het overbruggingsrecht (de vroegere faillissementsverzekering). 

Voor een geldige inschrijving bij CM en om aanspraak te maken op bovenstaande rechten, moet de eerste kwartaalbijdrage betaald zijn. Het is dus belangrijk om dit zo snel mogelijk te regelen.

Je wordt zelfstandige in bijberoep

Je sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds, dat bepaalt of je beroepsactiviteit effectief een bijberoep is. Je ontvangt van het sociale verzekeringsfonds een attest dat je zo snel mogelijk aan CM bezorgt. 

CM-troeven

CM biedt zelfstandigen een stevige mix van dienstverlening en voordelige verzekeringsmogelijkheden. Als zelfstandige kun je op CM rekenen voor de behartiging van je belangen in de ziekteverzekering en geniet je een stevig pakket CM-diensten en -voordelen.

Heb je ons nodig? Onze medewerkers maken graag tijd voor een persoonlijk contact in een CM-kantoor of op afspraak. 

En om de service voor zelfstandigen maximaal te ontwikkelen, heeft CM een partnership met Acerta Sociaal Verzekeringsfonds en Liantis. Bij Acerta kun je via www.ikwilstarten.be en bij Liantis via www.startersgps.be als potentiële starter een persoonlijk stappenplan uittekenen.

Ga ook naar


Download