HomeVoordelenThuiszorg

Mantelzorgverlof

Werknemers (privésector/Vlaamse overheid/federale overheid) kunnen mantelzorgverlof opnemen: 

  • ofwel voltijds;
  • ofwel door een vermindering van de arbeidsprestaties met een vijfde of de helft. 

Voorwaarden

Duur

Voltijds verlof is beperkt tot drie maanden per zorgbehoevende persoon. 

De vermindering van de arbeidsprestaties met een vijfde of de helft is beperkt tot maximaal zes maanden per zorgbehoevende. 

Over de volledige loopbaan kan de werknemer in totaal zes maanden mantelzorgverlof opnemen bij voltijdse onderbreking van een voltijds arbeidscontract of twaalf maanden bij een deeltijdse onderbreking.

Hoe aanvragen?

  • Doe bij je ziekenfonds een aanvraag om erkend te worden als mantelzorger met sociaal recht. Het attest van het ziekenfonds blijft één jaar geldig.
  • Vraag, na goedkeuring door het ziekenfonds, het akkoord van je werkgever om mantelzorgverlof op te nemen. Doe dit schriftelijk of met een aangetekend schrijven, en dit minstens zeven dagen op voorhand.
  • Vraag de onderbrekingsuitkering aan bij de RVA

Bedrag uitkering

Als mantelzorger ontvang je dezelfde uitkering als voor een thematisch verlof voor medische bijstand. De bedragen vind je op de site van de RVA

Meer informatie

Voor meer info kan je terecht in het CM-kantoor of bij de Zorglijn

Ga ook naar