HomeVoordelenThuiszorg

Mantelzorgverlof

Werknemers en contractuele personeelsleden van de publieke sector kunnen mantelzorgverlof opnemen: 

  • ofwel voltijds;
  • ofwel door een vermindering van de arbeidsprestaties met een vijfde of de helft. 

Voorwaarden

Duur

Voltijds verlof is beperkt tot één maand per zorgbehoevende persoon. 

De vermindering van de arbeidsprestaties met een vijfde of de helft is beperkt tot maximaal twee maanden per zorgbehoevende. 

Over de volledige loopbaan kan de werknemer in totaal zes maanden mantelzorgverlof opnemen bij voltijdse onderbreking van een voltijds arbeidscontract of twaalf maanden bij een deeltijdse onderbreking.

Hoe aanvragen?

  • Doe bij je ziekenfonds een aanvraag om erkend te worden als mantelzorger met sociaal recht. Het attest van het ziekenfonds blijft één jaar geldig.
  • Vraag, na goedkeuring door het ziekenfonds, het akkoord van je werkgever om mantelzorgverlof op te nemen. Doe dit schriftelijk of met een aangetekend schrijven, en dit minstens zeven dagen op voorhand.
  • Vraag de onderbrekingsuitkering aan bij de RVA
  • Vraag vooraf ook toestemming aan de adviserend arts van het ziekenfonds indien je een ziekte-of moederschapsuitkering ontvangt. Doe dit met het formulier 'Aanvraag tot toestemming voor vrijwilligerswerk'
  • Ben je arbeidsongeschikt en deeltijds aan het werk met behoud van een deel van je ziekte-uitkering? Meld dan de startdatum van je mantelzorgverlof aan de adviserend arts.

Bedrag uitkering

Als mantelzorger ontvang je dezelfde uitkering als voor een thematisch verlof voor medische bijstand. De bedragen vind je op de site van de RVA

Goed om te weten

Deze regeling is ook voorzien voor statutaire personeelsleden van de federale overheid en autonome overheidsbedrijven, maar het koninklijk besluit is nog niet van kracht.

Statutaire personeelsleden van niet-federale diensten hebben recht op mantelzorgverlof als het bevoegde gewest of de bevoegde gemeenschap het opgenomen heeft in de reglementering.

Meer informatie

Voor meer info kan je terecht in het CM-kantoor of bij de Zorglijn

Ga ook naar