HomeVoordelenZiekte en behandelingZiekte-uitkering

Erkenning door de adviserend arts

Om de periode van je arbeidsongeschiktheid te bepalen zal die zoveel mogelijk rekening houden met het voorstel van je behandelende arts. Ook bij elke verlenging zal hij zich baseren op het voorstel van je arts.

Tijdens de coronacrisis lopen de onderzoeken om de arbeidsongeschiktheid op te volgen gewoon door. Deze onderzoeken verlopen momenteel ofwel fysiek ofwel telefonisch. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht bij het plannen van je afspraak.

Aanvankelijk zal de adviserend arts je arbeidsongeschikt erkennen op basis van het ingediende ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’. 

  • Je wordt erkend als arbeidsongeschikt,
    Je krijgt de beslissing van de adviserend arts schriftelijk toegestuurd. Je ontvangt een erkenning, de nodige documenten om je ziekte-uitkering in orde te brengen en mogelijk ook een datum voor een controle-onderzoek. 
  • Je wordt niet erkend als arbeidsongeschikt 
    Je krijgt de beslissing van de adviserend arts aangetekend toegestuurd. Je kan tegen deze beslissing in beroep gaan. 

Medisch onderzoek

Tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid kan je worden uitgenodigd om een afspraak te maken voor een raadpleging bij de adviserend arts. Die vindt plaats in het medisch kabinet dat zich het dichtst bij je woonplaats bevindt. 

Ga altijd in op die uitnodiging en maak hier een afspraak of telefonisch via het nummer op de uitnodigingsbrief. Neem evenwel steeds telefonisch contact op indien het voor jou onmogelijk is om een afspraak te maken tijdens de periode vermeld op de uitnodiging. 

Goed om te weten

  • Verwittig steeds vooraf de adviserend arts indien je gedurende een bepaalde periode niet aanwezig zal zijn op je officiële adres (bv. wegens vakantie of omdat je elders herstelt). Zo voorkom je dat je een controle-onderzoek misloopt, wat kan leiden tot een onderbreking van de uitbetaling van je uitkeringen.
    Voor sommige vakantiebestemmingen moet je bovendien de toestemming van de adviserend arts hebben vooraleer je vertrekt. 
  • Tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid is de adviserend arts bevoegd om je arbeidsongeschiktheid te controleren. Na één jaar (vanaf de overgang naar invaliditeit) is het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) bevoegd voor de erkenning en controle. Dit gebeurt via een college van geneesheren, de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) genoemd.

Ga ook naar


Download