HomeGezond levenLichaamOren

Mogelijke gevolgen van te veel lawaai

Schade aan de oren kan optreden door een eenmalige blootselling aan te intense geluiden. Maar ook wie zijn oren vaak en lang aan lawaai blootstelt, loopt heel wat risico op gehoorproblemen.

Gehoorverlies

Gehoorverlies bouwt zich geleidelijk op over verschillende jaren door regelmatige blootstelling aan minder sterke geluidsniveaus. In een eerste fase is dit gehoorverlies tijdelijk. Na herhaalde blootstelling aan intens geluid wordt het gehoorverlies constant

Oorsuizen

Tinnitus of oorsuizen komt vaak voor. Bij occasionele beperkte geluidsoverlast kan je tijdelijk een fluittoon horen. Maar bij regelmatige blootstelling kunnen deze klachten ook constant aanwezig blijven. Je wordt dag en nacht achtervolgd door geluiden die er eigenlijk niet zijn. Die geluiden kunnen variëren van persoon tot persoon en naargelang het moment.
De oorzaak is een abnormaal zenuwsignaal in de gehoorbaan dat door de hersenen geïnterpreteerd wordt als geluid.
Het constante geluid in je oor kan ervoor zorgen dat je je moeilijk kunt concentreren, slecht slaapt, prikkelbaar bent, je rusteloos voelt, of zelfs angstig of neerslachtig wordt.

Overgevoeligheid voor geluid

Bij hyperacusis of overgevoeligheid voor geluid verliest het gehoor zijn vermogen om harde of indringende geluiden op een natuurlijke manier te dempen. Daardoor worden alledaagse geluiden zoals het verkeer, een stofzuiger en fluitende vogels als storend ervaren.

Plotse doofheid

Een akoestisch trauma of plotse doofheid is een plots optredend blijvend gehoorverlies veroorzaakt door een eenmalige blootstelling aan een intens geluid, meestal rond de 130-140 decibel. Het trommelvlies kan perforeren en de binnenoorstructuren kunnen blijvend beschadigd geraken.

Oorpijn en vervroegd optreden van ouderdomsslechthorendheid

Andere

Lawaai kan ook oorzaak zijn van:

  • verhoogde hartslag;
  • verhoogd ademhalingsritme;
  • verhoogde bloeddruk;
  • verstoorde voedselvertering;
  • slaapstoornissen;
  • verminderde aandacht en concentratieproblemen;
  • duizeligheid en evenwichtsstoornissen;
  • hoofdpijn en migraine;
  • maagzweer bij lange blootstelling aan te hoge geluidsniveaus;
  • risico op klaplong.

Als lawaai voorkomt in combinatie met andere factoren, zoals alcohol, drugs of veroudering, worden deze gevolgen nog versterkt.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen