Bron van gevaar en mogelijk risicoDoe het zo
     
Brandwonden door aanraking met houtskool of door vlammen

Plaats de barbecue op een stevige en vlakke ondergrond en zet hem op een windvrije plaats.

Hou kinderen altijd op afstand en wijs hen op de gevaren voor je begint.

Steek houtskool nooit aan met methanol of een andere ontvlambare vloeistof. Gebruik liever milieuvriendelijke aanmaakblokjes.
Blaas niet in het vuur. Gebruik geen blaasbalg of waaier.
Zet altijd een emmer, zand of een brandblusser in de buurt. Blussen met water kan, maar opgelet met stoom.
Gebruik spiesen met een houten handvat. Metalen handvatten kunnen lelijke brandwonden veroorzaken.
Gebruik vleestangen. Prik niet in het vlees. De spatten geven extra vlammen.
Zorg ervoor dat er geen alcoholhoudende dranken in de buurt van de barbecue staan. Door de hitte kunnen de alcoholdampen ontvlammen.
Wie bakt, is 'Bob'.
Verplaats nooit een brandende of nog warme barbecue.
Zorg ervoor dat alles goed dooft. Houtskool blijft urenlang nagloeien.
Gebruik indien nodig zand of water bij het doven, maar hou er rekening mee dat zand de hitte niet wegneemt. Kooltjes blijven nadien nog urenlang gevaarlijk heet.
Let op met gasbarbecues. Controleer de datum van de gasfles en de gasslang op gaatjes. Steek de barbecue meteen aan na het opendraaien van het gas. Hou sigaretten en lucifers uit de buurt.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen