Bron van gevaar en mogelijk risicoDoe het zo
     
Ontploffingsgevaar, oog- en handletselsLaat het afsteken van vuurwerk over aan professionals. In vele steden en gemeenten is het trouwens verboden om vuurwerk af te steken.
Tips als het wel toegelaten is

Vuurwerk, zoals vuurpijlen en voetzoekers, is geen 'kinderspel' !

Vuurwerk en alcohol zijn geen goede vrienden. Zorg voor een 'Bob' of laat de kurken pas na het vuurwerk knallen.
Ontsteek vuurwerk op een open en veilige plaats, dus niet bij droog hout of op een plaats waar veel mensen samen zijn.
Hou toeschouwers op voldoende afstand van de plaats waar het vuurwerk wordt afgestoken.
Ontsteek vuurwerk met een lont. Gebruik geen open vlam zoals een lucifer of aansteker. De lont brandt sneller zodat het vuurwerk vlugger ontploft.
Hou je arm gestrekt bij het aansteken van de lont en buig je lichaam niet over het vuurwerk.
Plaats een vuurpijl in een buis die verticaal in de grond vastzit. De buis moet minstens even lang zijn als de stok van de vuurpijl. Flessen zijn niet geschikt voor het afschieten van vuurpijlen.
Richt nooit vuurwerk op andere mensen.
Ontsteek elk stuk vuurwerk afzonderlijk.
Let op de windrichting.
Vuurwerk dat niet ontploft, mag je nooit opnieuw aansteken. Giet er een emmer water over en laat het een nachtje liggen. Let erop dat kinderen niet met dit vuurwerk spelen.
Let ook op met sterretjes (ook koudvuur genoemd), ijsfonteinen of partyvuurwerk.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen