HomeGezond levenOmgevingVeilig klussen

Omgaan met verf en schadelijke stoffen

Verf

In verf, lakken, beitsen en verdunners kunnen schadelijke stoffen zitten. Veilig klussen is dan ook de boodschap.

 • Verfrollers kunnen spatten. Een beschermbril is daarom geen overbodige luxe net als een goede ventilatie.
 • Het gebruik van verfspuitbussen houdt onvermijdelijk in dat je met meer verfbestanddelen in aanraking komt. Neem daarom extra veiligheidsmaatregelen.
 • Zorg voor een goede ventilatie, draag werkhandschoenen en eventueel een veiligheidsbril indien je oude verflagen verwijdert met een oplosmiddel.
 • Brand je de verflagen af, gebruik dan nooit loodhoudende autobenzine als verbrandingsstof in een gasbrander of bij het afföhnen. Beide geven bij verbranding loodhoudende gassen vrij die zeer schadelijk zijn bij het inademen.
 • Gebruik kwastenreinigers zoals terpentine niet in de buurt van een open vuur, sigaret of waakvlam.
 • Reinig je handen niet onmiddellijk met oplosmiddelen zoals white spirit of terpentine. Ze worden namelijk ook door een beschadigde huid opgenomen. Gebruik liever een goede zeep. Of veel beter nog: gebruik handschoenen zodat je handen niet vuil worden.

Schadelijke stoffen

 • Lees steeds het etiket en hou rekening met de etikettering.
 • Lees de gebruiksaanwijzing en pas deze correct toe.
 • Experimenteer nooit met het mengen van producten.
 • Verwijder nooit etiketten of bijsluiters.
 • Bewaar producten steeds in oorspronkelijke verpakking op een veilige en afgesloten plaats.
 • Werk steeds in een goed verluchte ruimte.
 • Houd licht ontvlambare producten steeds uit de buurt van vuur of warmtebronnen.
 • Ruik nooit rechtstreeks aan de fles.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen