Wat te doen bij een verkeersongeval?

Bij een verkeersongeval met verwondingen zijn er twee mogelijkheden. Ofwel bestuurde je geen gemotoriseerd voertuig, ofwel bestuurde je wel een gemotoriseerd voertuig.

CM - jouw gezondheidsfonds

Wie de eventuele kosten van het verkeersongeval betaalt, hangt daarvan af.

  • Volgens de wet ben je onder meer als voetganger, fietser of passagier een zwakke weggebruiker als je betrokken bent bij een ongeval met een gemotoriseerd voertuig (auto, bus, trein, tram ...). Raak je gewond? Dan moet de verzekeraar van het gemotoriseerd voertuig de lichamelijke schade vergoeden, ook al was de bestuurder ervan niet in fout.
    
  • Is bij het ongeval geen gemotoriseerd voertuig betrokken (bv. botsing tussen twee fietsers of tussen voetganger en fietser)? Dan moet diegene die in fout is (of zijn verzekeraar) de lichamelijke schade vergoeden.
  • Bij een ongeval met een zwakke weggebruiker moet je verzekeraar de medische kosten van de zwakke weggebruiker vergoeden, ook al was je niet in fout.
    
  • Bij een ongeval met een ander gemotoriseerd voertuig moet de verzekeraar van de persoon die in fout is de schade vergoeden.

  Meld het ongeval aan de politie

  Verwittig ter plaatse de politie of doe zo snel mogelijk aangifte. 

  Europees aanrijdingsformulier

  Vul het Europees aanrijdingsformulier in als er een gemotoriseerd voertuig betrokken is bij het ongeval.

  Verzekeraar gemotoriseerd voertuig

  Afhankelijk van de situatie moet het ongeval worden aangegeven aan de verzekeraar van het gemotoriseerd voertuig of van diegene die in fout is.

  Letsel(s)? Meld je ongeval bij CM

  Dat kan op twee manieren:

  Je kunt het formulier ook toegestuurd krijgen zonder dat je een ongeval hebt aangegeven. Dat gebeurt als CM vermoedt dat je een ongeval hebt gehad (bv. op basis van een ziekenhuisopname of een aangifte van arbeidsongeschiktheid).

  Bezorg het ingevulde formulier altijd zo snel mogelijk aan CM terug, ook al zijn je medische kosten geen gevolg van een ongeval.

  Arbeidsongeschikt? Geef het aan

  Word je na een ongeval arbeidsongeschikt? Meld dat tijdig en op correcte wijze aan de adviserend arts van CM. De aangiftetermijn varieert naargelang je werknemer, werkloze of zelfstandige bent.

  Medische kosten en loonverlies

  • Dien je medische kosten in bij CM en vermeld altijd dat ze te maken hebben met het ongeval. CM zorgt voor voorlopige terugbetalingen in de medische kosten volgens de gebruikelijke tarieven en betaalt een eventuele uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.
    
  • Verwittig CM als er waarschijnlijk geen kosten meer zullen zijn in verband met het ongeval.
   Informeer CM als de tegenpartij je wil vergoeden. Bezorg het een kopie van de dading of gerechtelijke beslissing waarmee de schadevergoeding wordt geregeld.
    
  • Bezorg de betrokken verzekeraar een overzicht van wat je zelf betaalde. Je kunt zo'n overzicht afdrukken via 'Mijn CM'.