Pas op voor phishing. CM stuurt je nooit een e-mail met de vraag om je persoonlijke gegevens aan te passen. Hoe herken je een valse e-mail?

Wat te doen bij ontslag uit het ziekenhuis?

Als patiënt mag je het ziekenhuis verlaten wanneer je wilt. Gebeurt dat tegen het advies van de dokter in, dan moet je een verklaring ondertekenen.

In principe beslist de dokter over jouw verblijfsduur. Als je toch eerder zou vertrekken, moet je een document ondertekenen waarin je verklaart dat je vertrekt op eigen risico. Als je het ziekenhuis na 14 uur verlaat, mag het ziekenhuis de dag van vertrek aanrekenen als ligdag

Volgende documenten moet je zeker laten invullen door het ziekenhuis (indien ze van toepassing zijn voor jou):

  • getuigschrift voor de werkgever, vakbond of de school;
  • getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bestemd voor de adviserend arts van CM (enkel indien je werknemer, werkloze of zelfstandige bent en na het ontslag arbeidsongeschikt blijft). Zorg ervoor dat dit attest correct en tijdig wordt ingediend. Het attest en de aangiftetermijn verschillen voor werknemers en werklozen en voor zelfstandigen.

Herstelverblijf

Wil je na je ontslag uit het ziekenhuis naar een herstelverblijf? Dan kun je hiervoor een aanvraag indienen via de sociale dienst van het ziekenhuis. Doe dit tijdig om een lange wachttijd te voorkomen. Meer info vind je hier.