HomeProfessioneelZorgverleners

Algemeen en contact

Contactinfo, facturatiegegevens, ProCM, Recip-e, Riziv-formulieren, betalingstermijnen derdebetaler, ...

Op 1 januari 2022 fusioneerden de elf Vlaamse CM-ziekenfondsen tot één ziekenfonds. De Franstalige en Duitstalige ziekenfondsen deden hetzelfde en vormen samen ook één ziekenfonds. Dat brengt enkele veranderingen met zich mee.

Eén ziekenfondsnummer

Vanaf 1 april 2022 staat op de nieuwe gele klevers van alle Vlaamse CM-leden het ziekenfondsnummer 120. Ook bij een consultatie verzekerbaarheid zult u dan dit nummer zien bij CM-leden. 

Aan Franstalige en Duitstalige kant wordt dit ziekenfondsnummer 134.

Eén contactpunt

De sectoren van de ziekenhuizen, verpleegkundigen, laboratoria, medische huizen en overige instellingen/groeperingen die via Refac factureerden hadden al één contactpunt.

De overige sectoren contacteerden in het merendeel van de gevallen voor facturatie en aanvragen medische akkoorden het CM-ziekenfonds waar de patiënt was aangesloten. Vanaf 1 april 2022 hebben zij ook één contactpunt bij CM. Dit contactpunt werd bepaald op basis van de regio waar de zorgverlener actief is.

Heb je een firma (bandagisterie, hoorcentra…) die vestigingen heeft in meerdere regio’s? Dan hebben wij je gecontacteerd om specifieke afspraken te maken. Voor eventuele vragen kun je terecht bij onze relatiebeheerders.

Aanvragen medische akkoorden op papier

Medische akkoorden die je op papier opmaakt en zelf aan het ziekenfonds overmaakt, bezorg je vanaf 1 april 2022 aan jouw contactpunt.

Voor instellingen die bepaalde aanvragen van medische akkoorden naar CM-Zorgkas sturen, is er geen wijziging. Deze blijven lopen via CM-Zorgkas.

Facturatie derdebetaler op papier

Facturatie derdebetaler op papier bezorg je vanaf 1 april 2022 aan jouw contactpunt.

Voor PVT’s verandert er niets. Zij bezorgen de facturatie-CD, het borderel, en de overige de papieren documenten (opnamedocumenten en papieren facturen) aan hetzelfde adres binnen CM als voorheen.

Facturatie derdebetaler elektronisch

Voor digitale circuits zoals de digitale derdebetaler, eAttest, GMD en geneesmiddelen eHoofdstuk IV verandert er niets. Wij informeren de softwareleveranciers zodat zij hun softwarepakketten kunnen aanpassen voor de facturatie van prestaties vanaf 1 april 2022. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Softwareleveranciers en instellingen/groeperingen die zelf de parameters van hun softwareprogramma beheren, vinden hier de technische informatie (aanpassing facturatie-instructies). 

Heb je interesse in de digitale tools? Neem zeker een kijkje op www.cm.be/e-tools.

Patiënten van MC 134

Heb je ook patiënten die vanaf 1 april 2022 ziekenfondsnummer 134 hebben? Voor hun facturatie en aanvragen medische akkoorden vind je meer informatie op www.cm.be/134.