Wij zorgen ervoor

Thuiszorg nodig? Reken maar op CM.

CM, je eerste aanspreekpunt


Als je (plots) geconfronteerd wordt met een ziekte, handicap of beperking, weet je soms niet goed hoe verder te gaan. Je hebt behoefte aan een luisterend oor, informatie over wat wel en niet kan. 

CM staat dan voor je klaar en is je eerste contactpunt om je verder op weg te helpen. Een medewerker luistert telefonisch naar je verhaal en overloopt met jou verschillende mogelijke oplossingen. Indien nodig word je doorverwezen naar de juiste partners.

Diensten ter ondersteuning van je thuiszorgsituatie


CM is je eerste contactpunt voor vragen over thuiszorg. Je kunt er een beroep doen op verschillende diensten voor ondersteuning in je thuiszorgsituatie. Deze diensten geven je persoonlijk advies op maat.

Oplossingen bij nood aan extra ondersteuning


Vervoer


Als je zorgbehoevend bent, kunnen verplaatsingen soms tot kopzorgen leiden. Dit is echter niet nodig. Er bestaan heel wat diensten waarop je een beroep kunt doen voor je verplaatsingen. Een overzicht van de meest voorkomende diensten voor vervoer.

CM-Zorgkas


Zorg voor iedereen betaalbaar houden. Dat is de missie van CM-Zorgkas die de Vlaamse sociale bescherming in de praktijk brengt zodat de levenskwaliteit van zorgbehoevende mensen in Vlaanderen verbetert. Een overzicht van de tegemoetkomingen.