HomeWat te doen bij?Hospitalisatie

Wat te doen bij ontslag uit het ziekenhuis?

In principe beslist de arts over de duur van het verblijf. Maar je mag als patiënt het ziekenhuis verlaten wanneer je wil. Gebeurt dat tegen het advies van de arts in, moet je een document ondertekenen waarin je verklaart dat je vertrekt op eigen risico.

Het ziekenhuis mag de dag van vertrek aanrekenen als ligdag, als je het ziekenhuis na 14 uur verlaat.

Documenten

Zorg ervoor dat je onderstaande documenten laat invullen voor je het ziekenhuis verlaat, althans indien ze voor jou van toepassing zijn:

  • Getuigschrift voor de werkgever, de vakbond of de school;
  • Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bestemd voor de adviserend arts van het ziekenfonds (enkel indien je werknemer, werkloze of zelfstandige bent en na het ontslag arbeidsongeschikt blijft). Zorg ervoor dat dit attest correct en tijdig wordt ingediend. Het attest en de aangiftetermijn verschillen voor werknemers en werklozen, en voor zelfstandigen.

Hersteloord

Wil je na het ontslag uit het ziekenhuis naar een hersteloord? Dan kun je hiervoor een aanvraag indienen via de sociale dienst van het ziekenhuis. Doe dit tijdig om een lange wachttijd te voorkomen.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen