HomeWat te doen bij?HospitalisatieOpname

Kostenraming

Als patiënt heb je recht op duidelijke informatie vooraf over de voorgestelde behandeling. 

De kostprijs is hierbij belangrijk. Je moet weten wat een ingreep zal kosten, zodat je niet voor voldongen feiten staat.

Wat?

Is er een ziekenhuisopname gepland? Informeer je dan tijdig over de behandeling: duur van de behandeling, het doel, eventuele nevenwerkingen, de nazorg, … 

Vraag ook duidelijke informatie over de financiële gevolgen van de opname. Het ziekenhuis kan je een zo volledig mogelijke raming geven van de te verwachte kosten. Hiertoe hebben steeds meer ziekenhuizen een online kostprijssimulator voor veelvoorkomende opnames en behandelingen. De geschatte bedragen geven enkel een richtbedrag. Want soms varieert de werkelijke kostprijs door onvoorziene omstandigheden (bv. extra onderzoeken en/of ingrepen, complicaties). 

Staat je ingreep niet in de kostprijssimulator van je ziekenhuis? Of heeft jouw ziekenhuis geen kostprijssimulator? Aarzel dan niet om je arts of de opnamedienst een kostenraming te vragen voor jouw situatie.

Waarom?

Goede afspraken maken goede vrienden. Duidelijke informatie vooraf, zoals over de kostprijs, voorkomt onaangename verrassingen en zorgt ervoor dat je je voorzorgen kan nemen. 

Het helpt je ook om bewuste keuzes te maken, zoals de kamerkeuze op de opnameverklaring. Hou hierbij ook rekening met wat je hospitalisatieverzekering dekt en niet dekt.  

Hoe?

 • Ziekenhuiswebsite
  Op de website van diverse ziekenhuizen vind je een kostenraming. Meestal staan er ook contactgegevens waar je terechtkan met vragen. 
 • Arts
  Je arts kan je informeren of voor meer informatie verwijzen naar een collega. Aarzel niet om vragen te stellen tijdens je consultatie.
 • Ziekenhuis
  Bij een ziekenhuisopname is het correct informeren van de patiënt niet enkel de verantwoordelijkheid van de arts, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van arts en ziekenhuis. Met vragen over de financiële gevolgen van je opname, kan je je dus ook wenden tot de facturatiedienst of dienst 'Vooropname'. 
 • Jijzelf 
  Als patiënt ben je een actieve partner in de zorgrelatie. Stel spontaan de vragen waar je mee zit, ook deze over de kostprijs. Schrijf voor een consultatie op wat je wil weten. Dat helpt om op het moment zelf niets te vergeten.
 • Ziekenfonds
  CM staat je graag bij met raad en daad. Neem gerust contact op indien je vragen hebt of indien de informatie die je van je arts of ziekenhuis kreeg niet duidelijk is.

Tips

 • Surf naar de website van het ziekenhuis. Vaak vind je er een kostenraming voor courante ingrepen.
 • Bespreek de kostprijs met je arts. Vraag bij een heelkundige ingreep ook naar de kosten voor medisch materiaal (implantaten of hechtmiddelen die in het lichaam blijven) want die kunnen flink oplopen. 
 • Consulteer vooraf de polis van je hospitalisatieverzekering. Zo weet je wat er al dan niet wordt terugbetaald, want niet elke verzekering dekt hetzelfde. 
 • Vraag vooraf je opnameverklaring.
 • Maak een bewuste kamerkeuze. Want dit bepaalt of er ereloonsupplementen kunnen worden gevraagd. Of artsen al dan niet geconventioneerd zijn, speelt hierbij geen rol. 
 • Vraag artsen of ze al dan niet geconventioneerd zijn of zoek het op in onze zorgverlenersapplicatie. Dit heeft immers een belangrijke weerslag op de kostprijs van behandelingen en consultaties die voor en na de opname plaatsvinden. 
 • Ga in dialoog met de zorgverleners die instaan voor de nabehandeling. Informeer je niet alleen over het doel, de duur en eventuele nevenwerkingen van de nazorg maar ook over de kostprijs.

Meer tips voor patiënten

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen