HomeWat te doen bij?HospitalisatieOpname

Opnameverklaring

Bij een opname moet het ziekenhuis je een opnameverklaring voorleggen. Dit document informeert je over de financiële voorwaarden van het ziekenhuis en je kunt er je kamerkeuze op aanduiden.

Verplicht

Zowel bij een klassieke opname (met minstens een overnachting), bij daghospitalisatie als bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis moet de opnameverklaring in tweevoud worden ingevuld. Het ene exemplaar is voor het ziekenhuis, het andere voor jou. 

De opnameverklaring moet in principe altijd door de patiënt ondertekend worden. Enkel als de patiënt door een juridisch beschermingsstatuut (bv. verlengd minderjarig) of door een feitelijke onbekwaamheid (bv. patiënt is bewusteloos) hier zelf niet toe in staat is, moet de wettelijke vertegenwoordiger ondertekenen. 

Ook bij een spoedopname kan je wettelijke vertegenwoordiger het document ondertekenen, indien je hiertoe niet in staat bent. Zodra dit wel het geval is, kan je een nieuwe opnameverklaring ondertekenen indien je alsnog een andere keuze wil maken.

Vast stramien

De inhoud van de opnameverklaring is wettelijk vastgelegd:

Bij de opnameverklaring moet ook een toelichting worden gevoegd en een prijslijst van courante producten en diensten (bv. telefoontarieven, kapper, extra maaltijden).

Downloads van het wettelijk model van de opnameverklaringen
    
Klassieke opnameOpnameverklaring
Daghospitalisatie
Opname psychiatrisch ziekenhuisOpnameverklaring

Bindend

De opnameverklaring is geen bestek. Het ziekenhuis kan immers geen exacte berekening maken, omdat bepaalde factoren niet te voorzien zijn (bv. aantal ligdagen, mogelijke kosten voor implantaten, extra kosten bij verwikkelingen).

Het document is bindend. Lees het dan ook steeds grondig na en vraag eventueel verduidelijking vooraleer het te ondertekenen. Bewaar zorgvuldig jouw exemplaar. Het kan nuttig zijn bij betwisting van de factuur.

Tips

  • Gebruik je recht om duidelijke keuzes te maken.
  • Stem niet zomaar in met een opnameverklaring die al door het ziekenhuis werd ingevuld
  • Vraag de opnameverklaring met bijhorende documenten eventueel vooraf op bij het ziekenhuis zodat je ze thuis rustig kunt doornemen.
  • Hou er rekening mee dat je kamerkeuze bepaalt of er al dan niet kamersupplementen en ereloonsupplementen mogen worden aangerekend. Je behoudt evenwel volledig je vrije keuze van arts.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen