HomeWat te doen bij?ThuiszorgVoor een vlot verloopErkenning als mantelzorger

Aanvraag erkenning als mantelzorger

Zowel minderjarigen als meerderjarigen kunnen erkend worden als mantelzorger. 

Voorwaarden

 • Voorwaarden mantelzorger
  • Een vertrouwensrelatie of een nauwe band hebben met de zorgvrager. 
  • Bestendig in België verblijven. 
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 
  • Zorgen voor een zorgbehoevend persoon.
 • Voorwaarden zorgvrager (geholpen persoon) 
  • Kwetsbaar en afhankelijk zijn wegens ziekte of handicap.
  • Niet langer dan negentig dagen permanent opgenomen zijn in een residentiële structuur.
  • Bijstand en hulp krijgen:
   • van de mantelzorger, in samenwerking met minstens één professionele zorgverlener (huisarts, verpleegkundige, ...);
   • om de zelfredzaamheid te verhogen en sociale contacten te behouden.

Hoe aanvragen?

 • Bezorg het ziekenfonds van de mantelzorger het ingevulde formulier 'Aanvraag voor algemene erkenning als mantelzorger' binnen de dertig dagen na ondertekening:
 • Wordt je aanvraag aanvaard, dan stuurt het ziekenfonds je uiterlijk binnen de twaalf weken een attest op. Je bent dan erkend als mantelzorger vanaf de datum van ondertekening van de verklaring op erewoord.

Mantelzorg wordt niet aanzien als een beroepsbezigheid. Als je een ziekte-of moederschapsuitkering ontvangt, zal de adviserend arts nagaan of de mantelzorg verenigbaar is met je algemene gezondheidstoestand. De adviserend arts zal zijn beslissing per brief kenbaar maken. Als je toestemming hebt, mag je de mantelzorg starten of de mantelzorg verderzetten.

Einde erkenning

De erkenning wordt stopgezet:

 • op verzoek van de mantelzorger of zorgvrager;
 • bij overlijden van de mantelzorger of zorgvrager;
 • wanneer de zorgafhankelijkheid beëindigd wordt;
 • wanneer de zorgvrager permanent opgenomen wordt in een voorziening gedurende meer dan negentig dagen;
 • als de mantelzorger niet meer aan de erkenningscriteria voldoet;
 • bij veroordeling van de mantelzorger voor geweld, mishandeling, oplichting of verwaarlozing.

Elke wijziging die de erkenning beëindigt moet aan het ziekenfonds gemeld worden. 

Goed om te weten

De erkenning als mantelzorger biedt op dit moment geen extra voordelen. Indien nodig, kun je ermee aantonen dat je mantelzorger bent van een bepaalde zorgbehoevende. Het is geen bewijs van vertrouwenspersoon, vertrouwenspersoon voor medische aangelegenhedenwettelijk vertegenwoordiger of bewindvoerder. Dat regel je met andere procedures.

Verwar een erkenning als mantelzorger niet met de aanvraag voor een zorgbudget zwaar zorgbehoevende (ook wel mantelzorgpremie genoemd).

Meer informatie

Voor meer info kan je terecht in het CM-kantoor of bij de Zorglijn

Ga ook naar


Download