HomeWat te doen bij?ThuiszorgVoor een vlot verloopErkenning als mantelzorger

Aanvraag erkenning als mantelzorger met sociaal recht

Zowel minderjarigen als meerderjarigen kunnen erkend worden als mantelzorger met sociaal recht. 

Met deze erkenning kan je mantelzorgverlof aanvragen.

Voorwaarden

 • Voorwaarden mantelzorger
  • Een vertrouwensrelatie of nauwe band hebben met de zorgvrager. 
  • Bestendig in België verblijven. 
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 
  • Zorgen voor een zorgbehoevend persoon.
  • De vrije keuze van de zorgvrager eerbiedigen.
  • Gratis bijstand en hulp bieden:
   • gedurende minstens vijftig uur per maand of zeshonderd uur per jaar;
   • met niet-professionele doeleinden;
   • en in samenspraak met minstens één professionele zorgverlener. 
 • Voorwaarden zorgvrager (geholpen persoon) 
  • Kwetsbaar en afhankelijk zijn wegens ziekte of handicap.
  • Hoofdverblijfplaats in België hebben.
  • Voldoen aan een medisch criterium van zorgbehoefte.
  • Niet langer dan negentig dagen permanent opgenomen zijn in een residentiële structuur.
  • Bijstand en hulp krijgen:
   • van de mantelzorger, in samenwerking met minstens één professionele zorgverlener (huisarts, verpleegkundige, ...);
   • om de zelfredzaamheid te verhogen en sociale contacten te behouden.

Hoe aanvragen?

Mantelzorg wordt niet aanzien als een beroepsbezigheid. Als je een ziekte-of moederschapsuitkering ontvangt, zal de adviserend arts nagaan of de mantelzorg verenigbaar is met je algemene gezondheidstoestand. De adviserend arts zal zijn beslissing per brief kenbaar maken. Als je toestemming hebt, mag je de mantelzorg starten of de mantelzorg verderzetten.

Einde erkenning

De erkenning wordt stopgezet:

 • op verzoek van de mantelzorger of zorgvrager;
 • bij overlijden van de mantelzorger of zorgvrager;
 • wanneer de zorgafhankelijkheid beëindigd wordt;
 • wanneer de zorgvrager permanent opgenomen wordt in een voorziening gedurende meer dan negentig dagen;
 • als de mantelzorger niet meer aan de erkenningscriteria voldoet;
 • bij veroordeling van de mantelzorger voor geweld, mishandeling, oplichting of verwaarlozing.

Elke wijziging die de erkenning beëindigt, moet aan het ziekenfonds gemeld worden. 

Meer informatie

Voor meer info kan je terecht in het CM-kantoor of bij de Zorglijn

Ga ook naar


Download