HomeZiekteMijn rechten als patiënt

Recht op informatie over je gezondheidstoestand

De zorgverlener moet je tijdig en op een begrijpelijke wijze alle nodige informatie verstrekken over je gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. Indien je dit wenst, mag je je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon (bv. familie, vriend). Je kunt ook vragen dat de informatie enkel aan die vertrouwenspersoon wordt meegedeeld. 

Je hebt ook het recht om niet geïnformeerd te worden, behalve indien dit een ernstig nadeel vormt voor je gezondheid of die van anderen (bv. indien je een besmettelijke ziekte hebt). Is dat het geval, moet de zorgverlener vooraf een collega raadplegen en contact opnemen met de eventuele vertrouwenspersoon. 

De zorgverlener mag uitzonderlijk en tijdelijk weigeren om informatie te geven, indien hij meent dat dit op dat moment een ernstige bedreiging vormt voor je gezondheid. In dat geval moet hij een collega raadplegen, de redenen voor zijn beslissing noteren in je patiëntendossier en je eventuele vertrouwenspersoon inlichten. Zodra de gevreesde bedreiging is opgeheven, moet hij de informatie meedelen.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen