HomeZiekteMijn rechten als patiënt

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Geen enkele informatie over je gezondheidstoestand mag worden meegedeeld aan anderen, tenzij de wet dit uitdrukkelijk voorziet (bv. ter bescherming van de volksgezondheid ingeval van besmettingsgevaar). 

Indien dit niet vereist is voor je behandeling, mag niemand zonder je toestemming aanwezig zijn bij een behandeling of onderzoek.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen