HomeZiekteMijn rechten als patiënt

Recht op toestemming na informatie

Er kan geen enkele behandeling worden gestart of verdergezet, zonder je mondelinge en ondubbelzinnige toestemming. Een weigering of intrekking van toestemming moet steeds worden gerespecteerd. De zorgverlener moet je evenwel informeren over de gevolgen van een weigering of intrekking en mogelijke alternatieven voorstellen of je doorverwijzen naar een collega.

Je hebt het recht om op elk moment je beslissing te herzien

Indien je je wil niet kunt uitdrukken (bv. comateuze toestand, in sommige spoedsituaties) en het onmogelijk is om de toestemming van je vertegenwoordiger te vragen, moet de arts alle noodzakelijke behandelingen instellen. Zodra mogelijk, moeten het recht op informatie en op toestemming worden gerespecteerd.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen