HomeZiekteMijn rechten als patiënt

Recht op vrije keuze van zorgverlener

Je kunt zelf je zorgverlener kiezen (bv. bij verwijzing door de huisarts). Bovendien mag je steeds een andere zorgverlener raadplegen, bijvoorbeeld om een tweede advies te vragen. 

Je hebt steeds het recht om je keuze te herzien.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen