HomeVoordelenZiekte en behandeling

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Werknemers, werklozen en zelfstandigen die wegens ziekte of ongeval niet in staat zijn om te werken, kunnen van het ziekenfonds een uitkering ontvangen.

Voor vastbenoemd overheidspersoneel gelden afzonderlijke regelingen die niet onder de ziekteverzekering vallen.

En ook in geval van arbeidsongeval of beroepsziekte is een andere reglementering van toepassing.

Belastingfiche wordt opgestuurd

Kreeg je in 2022 een ziekte- of invaliditeitsuitkering? Dan stuurt CM je binnenkort een belastingfiche (281.12). 

De verzending gebeurt gespreid over verschillende weken. Als je ervoor koos om je CM-briefwisseling via mail of Doccle te ontvangen, zul je de fiscale fiche via die weg toegestuurd krijgen. Is dat niet het geval, dan ontvang je de belastingfiche per post. Tegen eind april moet je de fiche gekregen hebben. De bedragen die op dit attest staan, vul je in bij de respectievelijke rubrieken van je belastingaangifte. 

Als je op 1 januari 2022 voor 66 procent invalide erkend was door het Riziv, moet je ook de code 1028-39 of 2028-09 aankruisen (zware handicap) om eventueel de fiscale verminderingen te krijgen. 

Ga ook naar


Download