Het Oprechte Vraagteken

Hoe gaat het nu écht me je .?.


De coronamaatregelen en de angst om besmet te worden kunnen een impact hebben op ons mentaal welzijn. Mensen zeggen niet altijd hoe ze zich voelen. Vraag daarom ook in deze ongewone tijden hoe het écht met iemand gaat met het Oprechte Vraagteken. Geen face-to-facecontact? Gebruik het Oprechte Vraagteken in je online communicatie.

Psychische problemen


Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Dat is normaal, het hoort bij het leven. Het kan leiden tot klachten zoals slaapproblemen, stress of veel piekeren. 

Als deze klachten langdurig aanhouden en ze het dagelijks functioneren beperken, is er sprake van een psychische aandoening. Enkele veelvoorkomende zijn burn-out, depressie, angststoornissen en alcoholmisbruik.

Rol van de omgeving


Het is belangrijk om er te zijn voor iemand uit je omgeving. Maar hoe herken je dat iemand psychische problemen heeft? Wat kan je zelf doen en vanaf wanneer is het raadzaam professionele hulp in te schakelen? 

CM-tegemoetkoming psychologische zorg


De ziekteverzekering betaalt psychologische sessies terug, gegeven door een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. En CM komt tegemoet bij psychologische zorg.