Lid worden

Met de bijdrage wordt het uitgebreide pakket CM-diensten en -voordelen gefinancierd. Op het merendeel van deze extra diensten heb je als CM-lid recht indien je in orde bent met de betaling van deze bijdrage. 

Zo kun je ook dit jaar rekenen op tal van voordelen, zoals:

Mits een extra bijdrage, kun je intekenen op bijkomende diensten zoals het CM-Hospitaalplan en CM-MediKo Plan.

Als je CM-lid wordt, verklaar je je tegelijkertijd akkoord om de CM-bijdrage te betalen. 

Alle ziekenfondsen zijn wettelijk verplicht om op dezelfde manier te reageren op achterstallige betalingen. Als je de CM-bijdrage, ondanks meerdere herinneringen, gedurende 24 maanden niet betaalt:

 • kun je geen beroep meer doen op het pakket CM-diensten en -voordelen
 • eindigt je eventuele aansluiting bij CM-verzekeringen; 
 • is voor de diensten en voordelen een wachttijd van 24 maanden van toepassing als je je opnieuw in orde wil stellen. 
  De wachttijd kan ingekort worden als je tijdens je wachttijd of in de zes maanden voor het begin ervan:

  • een maand leefloon en/of OCMW-steun kreeg;
  • een maand Inkomensgarantie voor ouderen of gewaarborgd inkomen bejaarden kreeg;
  • een maand inkomensvervangende tegemoetkoming kreeg;
  • een maand budgetbegeleiding of budgetbeheer via OCMW kreeg;
  • een maand ziekte- of werkloosheidsuitkering kreeg, waarvan het bedrag lager is dan het bedrag dat een alleenstaande met Inkomensgarantie voor ouderen krijgt;
  • je in een collectieve schuldenregeling zit;
  • je in een faillissement zit.

  Contacteer CM als je denkt in aanmerking te komen voor een verminderde wachttijd.

De achterstallige bijdragen worden over de ziekenfondsen heen bekeken. Indien je dus in een periode van 24 maanden bij twee ziekenfondsen aangesloten was, dien je de achterstallen bij beide ziekenfondsen te betalen voor er opnieuw recht op terugbetaling kan zijn. 

Het pakket diensten en voordelen is gebaseerd op solidariteit. Daardoor is het niet mogelijk om enkel te betalen voor de diensten die je aanbelangen. Enkel door dit solidariteitsprincipe is het mogelijk om een uitgebreid pakket diensten en voordelen aan te bieden, waarin iedereen zijn gading vindt: ziek en gezond, jong en oud, actief en niet-actief, …

Omdat iedereen zijn steentje bijdraagt voor het volledige pakket kan de bijdrage zo laag mogelijk worden gehouden.

Betaal je de bijdrage via domiciliëring, dan wordt de betaling automatisch geregeld. Zo blijf je steeds in orde. Bovendien kan je er voor kiezen om de betaling eenmaal per jaar (in januari) te laten uitvoeren of te spreiden per kwartaal (in januari, april, juli en oktober). Een aanvraagformulier domiciliëring ontvang je op eenvoudig verzoek. Bezorg het ingevuld terug via een CM-brievenbus of het CM-kantoor. 

Heb je geen domiciliëringsopdracht? Dan is betaling per kwartaal niet mogelijk. In dat geval wordt je eenmaal per jaar een overschrijvingsformulier toegestuurd om de CM-bijdrage in één keer te betalen.

Dankzij de CM-bijdrage kunnen we je als CM-lid tal van voordelen aanbieden. Zo zijn er tegemoetkomingen voor oogzorg, psychologische zorg, logopedie ... Deze voordelen maken voor veel mensen het verschil.

In het ziekenvervoer bijvoorbeeld bieden we nog altijd betaalbaar vervoer aan, ondanks de hoge brandstofprijzen. Of je kunt rekenen op het CM-tandvoordeel met een tegemoetkoming tot 1.050 euro: een goede kostendekking voor orthodontie en tandprothesen zonder extra tandverzekering. Het zit gewoon mee in het basispakket van diensten en voordelen.

Willen we deze dienstverlening garanderen, dan is het noodzakelijk dat de CM-bijdrage een weerspiegeling is van de reële prijzen. Als die stijgen door inflatie, dan moet de CM-bijdrage ook stijgen.