Tandartsen
HomeVoor professionelenZorgverleners

Tandartsen


Derdebetalersregeling 

Als tandarts mag je sinds 1 oktober 2015 de derdebetalersregeling niet meer toepassen bij patiënten ouder dan 18 jaar die zich in een financiële noodsituatie bevinden (art. 9, 3de lid, 5° van het KB van 18-09-2015).

De wijziging is een antifraude-maatregel opgenomen onder punt 8.2. van het dentomut-akkoord 2015-2016.

Recip-e

Recip-e is de elektronische variant van het papieren voorschrift.

Op termijn moet Recip-e het papieren voorschrift volledig vervangen. Momenteel geldt dit systeem enkel voor voorschriften voor geneesmiddelen. Andere voorschriften zoals voor kinesitherapie of bandagisterie moeten nog steeds op papier worden afgeleverd.

Lees meer