Je moet tijdig en op correcte wijze je ziekenfonds verwittigen als je: 

  • arbeidsongeschikt wordt; 
  • tijdens het eerste jaar arbeidsongeschikt blijft na een periode van erkenning. 

Het aangifteformulier en de aangiftetermijn variëren naargelang je statuut. 

Ga ook naar


Download