HomeVoordelenThuiszorg

Forfaits

Omdat chronisch zieken hoge uitgaven hebben, zijn er diverse forfaitaire vergoedingen die ze kunnen cumuleren.

Forfait palliatieve zorg

Het forfait palliatieve zorg is een tegemoetkoming in de kosten voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten.

Lees meer

Incontinentieforfaits

Binnen de ziekteverzekering zijn er twee incontinentieforfaits: voor chronisch zieken en voor personen die niet afhankelijk zijn.

Lees meer

PVS-forfait

Het PVS-forfait helpt de kosten voor thuisverzorgde PVS-patiënten (patiënten in comateuze toestand) te dragen.

Lees meer

Zorgforfait

Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken die sterk afhankelijk zijn van anderen.

Lees meer