HomeVoordelenZiekte en behandelingSpecifieke regelingenVerhoogde tegemoetkoming

Verhoogde tegemoetkoming: voorwaarden

Uitkeringen die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming

>>Top

Hoedanigheden die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming

Je bent in het ziekenfonds ingeschreven als: 

 • wees;
 • of als niet-begeleide minderjarige vreemdeling.
>>Top

Op basis van je inkomen

 • Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien. Bij aanvragen in 2023 is dit dus met het inkomen van 2022. Dat moet lager zijn dan 23.303,84 euro, verhoogd met 4.314,18 euro per bijkomend gezinslid (wie als gezinslid wordt beschouwd, lees je op de pagina over het inkomen).
 • Uitzondering op deze regel zijn volgende personen op voorwaarde dat ze een stabiel inkomen hebben:
  • gepensioneerden;
  • mindervaliden;
  • personen die een overlevingspensioen ontvangen;
  • personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen;
  • ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens drie maanden bedraagt;
  • militairen die tijdelijk, maar minstens drie maanden uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte;
  • eenoudergezinnen, onder bepaalde voorwaarden ook in geval van co-ouderschap;
  • personen die minstens drie maanden ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide;
  • zelfstandigen in klassiek overbruggingsrecht (niet Covid-overbruggingsrecht) gedurende minstens één kwartaal. Op het moment van de aanvraag moet de zelfstandige nog genieten van het overbruggingsrecht.
  Behoor je tot een van deze groepen, gebeurt de berekening ofwel op basis van het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien (zie standaardberekening boven) of op basis van het bruto belastbaar maandinkomen van het gezin (over deze berekening lees je meer op de pagina over het inkomen). Er wordt rekening gehouden met de berekening die voor jou het meest voordelig is.
  Bij de berekening op basis van het maandinkomen moet het inkomen lager zijn dan 25.291,73 euro per jaar, verhoogd met 4.682,19 euro per bijkomend gezinslid (bedragen geldig sinds 1 januari 2023). 

>>Top

Heb jij recht op de verhoogde tegemoetkoming?

De simulatietool geeft je een indicatie of je in aanmerking komt

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen