HomeDiensten en voordelenZiekte en behandelingSpecifieke regelingenVerhoogde tegemoetkoming

Verhoogde tegemoetkoming: voorwaarden


Uitkeringen die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming

>>Top

 

Hoedanigheden die recht geven op de verhoogde tegemoetkoming

Je bent in het ziekenfonds ingeschreven als: 

 • wees;
 • of als niet-begeleide minderjarige vreemdeling.
>>Top

 

Op basis van je inkomen

 • Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien. Bij aanvragen in 2020 is dit dus met het inkomen van 2019. Dat moet lager zijn dan 19.335,92 euro, verhoogd met 3.579,60 euro per bijkomend gezinslid (wie als gezinslid wordt beschouwd, lees je op de pagina over het inkomen).
 • Behoor je tot een van onderstaande groepen, gebeurt de berekening op basis van het bruto belastbaar maandinkomen van het gezin van de maand voorafgaand aan de aanvraag. Omgerekend moet het lager zijn dan 19.566,25 euro per jaar, verhoogd met 3.622,24 euro per bijkomend gezinslid (bedragen geldig sinds 1 juli 2019):
  • gepensioneerden;
  • mindervaliden;
  • weduwen/weduwnaars;
  • personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen;
  • ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt;
  • militairen die tijdelijk, maar minstens een jaar uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte;
  • eenoudergezinnen;
  • personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide.
  De berekening gebeurt op basis van het inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraag, verhoogd met het bedrag van alle voordelen die eraan zijn verbonden (bv. vakantiegeld). Gebeurt de aanvraag evenwel in de maand waarin bovenstaande situatie is ontstaan, wordt het inkomen van die maand onderzocht. 
>>Top

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen