HomeWat te doen bij?Gezinswijzigingen

Wat te doen bij zwangerschap?

Bij zwangerschap moet de werkneemster de werkgever zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Dat gebeurt met een doktersattest waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat.

Vanaf dan heeft de werkneemster het statuut van beschermde persoon en mag ze niet worden ontslagen, tenzij om ernstige redenen.

Beschermingsmaatregelen

De wet voorziet een aantal beschermingsmaatregelen

Afwezigheid voor zwangerschapsonderzoeken

De werkneemster mag, met behoud van loon, afwezig zijn op het werk om zwangerschapsonderzoeken te laten uitvoeren. Dit op voorwaarde dat: 

  • de onderzoeken niet buiten de werkuren kunnen plaatsvinden; 
  • de werkgever vooraf op de hoogte is gebracht; 
  • een medisch getuigschrift de afwezigheid staaft.

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen