Wat te doen bij

arbeidsongeschiktheid?

Voldoe je aan de voorwaarden, kan je een ziekte-uitkering ontvangen. Doe hiertoe tijdig en op correcte wijze aangifte bij je ziekenfonds.

Je bent arbeidsongeschikt