In 2017 fusioneerden het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten. 

Fedris voert sindsdien hun taken uit. Het zorgt ervoor dat je rechten na een arbeidsongeval of beroepsziekte worden gerespecteerd.

Wat te doen?

Surf naar www.fedris.be

Je vindt er alle informatie over de :

  • aanvraag voor een beroepsziekte en de aangifte van een arbeidsongeval;
  • procedure;
  • vergoeding.

Ook personen met Covid-19 (gediagnosticeerd door een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, komen in aanmerking voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Lees meer op www.fedris.be

Goed om te weten

  • Fedris heeft ook een belangrijke opdracht op preventief vlak. Voorbeeld hiervan is het revalidatieprogramma voor lage rugpijn dat wil voorkomen dat werknemers langdurig ziek blijven. Iedereen komt hiervoor in aanmerking, ook al heeft men geen beroepsziekte. Lees meer op www.fedris.be.
  • Binnen Fedris is ook het Asbestfonds opgericht. Het verleent schadeloosstelling voor bepaalde ziekten ten gevolge van blootstelling aan asbest. In principe komt iedereen hiervoor in aanmerking (werknemers, federale ambtenaren, zelfstandigen, ...).

Ga ook naar