HomeProfessioneelZorgverlenersKinesitherapeuten

Fibromyalgie en chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)

De terugbetalingsvoorwaarden voor kinesitherapiebehandelingen voor patiënten met het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) of fibromyalgie variëren naargelang de behandelingen voltooid of lopende zijn, en op welk moment ze voorgeschreven zijn.

Evolutie van de reglementering

Tot 31 december 2016 worden de behandelingen voor het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie terugbetaald als behandeling F-chronisch (art. 7, §14, 5°, B, e en f) op basis van een kennisgeving, bezorgd via het formulier 'Bijlage 5b'. Per kalenderjaar kunnen maximaal zestig + twintig zittingen geattesteerd worden. 

Vanaf 1 januari 2017 worden de behandelingen voor CVS en fibromyalgie uit de lijst F-chronisch geschrapt. De behandelingen worden niet meer vergoed met de verstrekkingscodes F-chronisch. Ze worden opgenomen in twee  nieuwe rubrieken van art. 7, met eigen nieuwe verstrekkingscodes en toepassingsregels die in §14quater en quinquies van art. 7 omschreven worden. Maximaal achttien zittingen van 45 minuten, voor het leven, kunnen geattesteerd worden over een periode van een jaar vanaf de datum van de eerste verstrekking. Als zittingen voor CVS geattesteerd worden, kun je geen zittingen voor fibromyalgie meer attesteren, en vice versa. 

Op 4 juli 2019 beslist de Raad van State om de bepalingen over CVS en fibromyalgie (omschreven in §14quater en quinquies van art. 7) te annuleren. Bijgevolg worden de behandelingen voor CVS en fibromyalgie opnieuw in de lijst-Fb opgenomen (art. 7, §14, 5°, B, e en f). Dit is een wijziging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Hoe de prestaties aanrekenen?

De praktische modaliteiten voor de terugbetaling van deze prestaties vind je in een omzendbrief van het Riziv en op de website van het Riziv

Samenvatting van de richtlijnen

VerstrekkingVóór 4 juli 2019Vanaf 4 juli 2019
FacturatieMedische
administratie
CVS564756Behandelingen voorgeschreven vóór 4 juli 2019 mogen worden uitgevoerd en terugbetaald.Behandelingen voorgeschreven vanaf 4 juli 2019 mogen niet worden terugbetaald. Ze moeten worden geattesteerd met courante zittingen.De kennisgeving van een pathologie Fb 56 is niet mogelijk omdat de voorwaarden niet meer vervuld zijn.*
564771
564793
564815
564830
564852
Fibromyalgie564874Behandelingen voorgeschreven vanaf 4 juli 2019 mogen niet worden terugbetaald. Ze moeten geattesteerd worden met Fb-zittingen.De kennisgeving van een pathologie Fb 57 moet worden geregistreerd vanaf 4 juli 2019.
564896
564911
564933
564955
564970

*Het is niet mogelijk om ons een bijlage 5b (pathologie 56) te bezorgen, omdat de referentiecentra die in de nomenclatuur worden vermeld niet meer bestaan. Daarom moet je de behandeling van CVS attesteren met prestatiecodes voor een courante aandoening.