HomeWat te doen bij?ThuiszorgVoor een vlot verloop

Palliatieve thuiszorg

Veel patiënten verblijven in de laatste fase van hun leven graag in hun eigen vertrouwde omgeving, om verzorgd te worden door de eigen zorgverstrekkers en hulpverleners.

De dienstverlening en de medische mogelijkheden zijn zo uitgebreid, dat palliatieve zorg aan huis mogelijk is wanneer er voldoende mantelzorgers (familie, vrienden, kennissen, buren) zijn die zich willen toeleggen op de zorg voor de zieke.

Palliatieve netwerken

Wie kiest voor palliatieve thuiszorg kan een beroep doen op de palliatieve thuiszorgdeskundigen van een palliatief netwerk. Deze netwerken zijn opgericht door de Vlaamse overheid om de palliatieve (thuis)zorg te coördineren.

Meer informatie:www.palliatief.be

Palliatieve vrijwilligers

Om in de laatste levensfase een zo groot mogelijke levenskwaliteit te behouden, kunnen ook palliatieve vrijwilligers worden ingeschakeld. Ze vullen bepaalde leemten in de zorg op, geven de familie de kans om even op adem te komen en bieden emotionele ondersteuning. Ze komen op geregelde tijdtippen op bezoek en kunnen de familie ontlasten door bij de zieke te blijven.

Voor informatie, ondersteuning en begeleiding kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen