HomeWat te doen bij?ThuiszorgVoor een vlot verloop

Psychiatrische thuiszorg

Psychiatrische thuiszorg biedt een intensief hulpaanbod aan psychiatrische patiënten en hun mantelzorgers. Dat gebeurt in nauw overleg met hulpverleners zoals de huisarts, verpleging, dienst voor gezinszorg of de dienst Maatschappelijk Werk.

Psychiatrische thuiszorg biedt ook coördinatie van het zorgaanbod en geeft advies aan hulpverleners over hoe ze met de thuiszorgsituatie kunnen omgaan.

Meer informatie

  • Meer informatie vind je op www.vlaanderen.be (hulp zoeken bij psychische problemen).
  • Je kunt ook terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk. De dienst helpt je met je zoektocht. Indien nodig verwijst ze je door naar diensten in de psychiatrische thuiszorg of andere hulpverlening.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen