HomeWat te doen bij?ThuiszorgVoor een vlot verloop

Begeleiding in complexe thuiszorgsituaties

Begeleiding in complexe thuiszorgsituaties is hulpverlening op maat, met als vertrekpunt de specifieke situatie van de zorgbehoevende en zijn omgeving. 

Het is de bedoeling om het welzijn van alle betrokkenen te verbeteren of zo goed mogelijk te houden.

De begeleider is het aanspreekpunt voor alle betrokkenen.

  • Hij begeleidt en ondersteunt het hulpverleningsproces.
  • Hij geeft informatie en advies.
  • Hij biedt administratieve en emotionele ondersteuning.
  • Hij helpt je om te krijgen waar je recht op hebt.
  • Met mantelzorgers en familieleden werkt de begeleider aan een evenwicht tussen draagkracht en draaglast.
  • De begeleider helpt met de organisatie van de zorg. Hij neemt contact op met de nodige diensten om hulp aan huis te bieden. Als de situatie moeilijk of onduidelijk wordt, kan hij een zorgoverleg organiseren tussen alle betrokken partijen.
  • Hij brengt het toekomstperspectief van de woon- en zorgsituatie in kaart. Samen met de zorgbehoevende en zijn omgeving gaat de begeleider na welke wijzigingen op korte of lange termijn noodzakelijk zijn om zo lang mogelijk kwaliteitsvol en verantwoord thuis te kunnen blijven wonen.

De dienst Maatschappelijk Werk kan optreden als begeleider.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen