Bij een complexe thuiszorgsituatie met verschillende hulpverleners kan de situatie onoverzichtelijk en onduidelijk worden. Wie neemt welke taken op? Wie komt wanneer? Wordt alle noodzakelijke hulp geboden? Coördinatie wordt dan noodzakelijk.

In dit geval kan de thuisverzorgde persoon, de familie of een thuisverzorger zorgoverleg aanvragen. 

Alle betrokkenen worden dan uitgenodigd op een vergadering om de thuiszorgsituatie te bespreken. Er worden concrete taakafspraken gemaakt en genoteerd in het zorgplan. Zo weten alle betrokkenen wie er aan huis komt en welke zorg er geboden wordt. Alle hulpverleners kunnen hun taken beter op elkaar en op de noden van de zorgbehoevende afstemmen.

Telkens de situatie wijzigt, kan er een nieuw overlegmoment worden gepland om de situatie te herbekijken.

Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst Maatschappelijk Werk of een thuiszorgdienst die bij jou aan huis komt.

Ga ook naar


CM-diensten en -voordelen