HomeVoordelenAdvies en informatieInfosessies en cursussen

Hoe wordt COPD behandeld?

Diagnose

Wegens het sluipende karakter is COPD erg verraderlijk. Aanvankelijk worden rokers immers niet verontrust door symptomen zoals hoesten, rochelen en kortademigheid. Ze beschouwen deze voortekenen als normale verschijnselen, die onlosmakelijk verbonden zijn met hun rookgedrag. 

De diagnose wordt dan ook vaak laat gesteld, met alle gevolgen van dien. Dat er meer aan de hand is, wordt meestal pas duidelijk na de leeftijd van 40 jaar, wanneer de aftakeling van de longfunctie over het algemeen al jaren bezig is. 

Om het niet zo ver te laten komen, doe je er goed aan om een arts te raadplegen, zodra de eerste symptomen optreden. De diagnose wordt uiteindelijk gesteld met longfunctietesten, eventueel aangevuld met een RX van de longen of een CT-scan.

Geneesmiddelen

Er bestaat geen medicatie om COPD te genezen. Geneesmiddelen kunnen slechts de klachten onder controle houden, het aantal aanvallen en de hevigheid ervan verminderen en de inspanningscapaciteit van de patiënt verbeteren. 

Meestal worden medicijnen gebruikt die je moet inademen. Ze werken rechtstreeks op de luchtwegen. Er bestaan verschillende types inhalatoren. Overleg met je arts of apotheker hoe je ze moet gebruiken en sla geen dosissen over. 

COPD wordt in de eerste plaats behandeld met luchtwegverwijders: anticholinergica of beta-agonisten. Bij milde COPD volstaan soms kortwerkende luchtwegverwijders, die gebruikt kunnen worden bij klachten. Vaak zal een onderhoudsbehandeling met langwerkende luchtwegverwijders opgestart worden. Beide soorten luchtwegverwijders kunnen ook gecombineerd worden.

Soms worden inhalatiecorticosteroïden toegevoegd aan de behandeling. Deze hebben echter ook nadelen: ze verminderen je afweer en maken je vatbaarder voor longontstekingen. Het gebruik ervan is goed af te wegen en enkel aangewezen als de aandoening onvoldoende gestabiliseerd raakt met de andere medicatie. 

Soms worden tijdelijk antibiotica toegevoegd aan de behandeling. Ook zij hebben nadelen en kunnen op termijn resistentie van bacteriën veroorzaken, waardoor deze niet meer gevoelig zijn voor antibiotica. Het tijdelijke gebruik van antibiotica is eveneens voorbehouden voor ernstige gevallen van COPD tijdens periodes met veel aanvallen. 

COPD-klachten kunnen verergeren als er andere infecties (bv. griep, longontsteking) optreden. Daarom is ook vaccinatie tegen griep en pneumokokken belangrijk om ernstige complicaties te voorkomen. 

Slijmoplossers helpen niet bij COPD. Kalmeringsmiddelen moeten worden vermeden, omdat ze de ademhalingsmechanismen kunnen verstoren.

Andere therapieën

Om een maximale zelfstandigheid en levenskwaliteit te behouden, is ademhalingsrevalidatie aanbevolen, met onder meer ademhalingstherapie, inspanningstraining en psychosociale begeleiding. 

Bij ernstig longfalen kan zuurstoftherapie nodig zijn.

Veelgestelde vragen

Bron: Riziv, bewerkt door dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar


Download