HomeZiekteKlachten en ziektenZiekte van Ménière

Welke zijn de symptomen en wanneer naar de dokter?

Symptomen

De ziekte, die zowel het evenwichtsorgaan als het gehoor aantast, duikt meestal op tussen de leeftijd van 20 tot 50 jaar.

In het begin wordt ze gekenmerkt door plotse aanvallen van draaiduizeligheid. De omgeving lijkt te draaien en je hebt de neiging om te vallen. Andere veelvoorkomende symptomen zijn misselijkheid, braken, oorsuizen, gehoorverlies en een gevoel van volheid in één oor. Tijdens zo’n aanval, die in duur varieert van minder dan een uur tot enkele uren, moet je meestal gaan liggen. Nadien ben je erg moe en heb je vaak nog enkele dagen een licht gevoel in je hoofd.

Het gehoorverlies neemt geleidelijk toe na iedere aanval. In een latere fase verminderen de frequentie en ernst van de aanvallen maar zijn het gehoorverlies en eventueel ook de oorsuizingen blijvend. Het gehoorverlies kan ernstig zijn, zeker als beide oren zijn aangetast.

Naar de dokter?

Bij een eerste aanval van draaiduizeligheid raadpleeg je het best je huisarts. Die zal de oorzaak trachten te achterhalen en je eventueel doorverwijzen naar een neus-, keel- en oorarts.

Veelgestelde vragen

Dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar