HomeZiekteKlachten en ziektenADHD

Hoe wordt ADHD behandeld?

ADHD is niet te genezen. De behandeling is dan ook vooral gericht op het milderen van symptomen en het voorkomen of beperken van bijkomende problemen.

De meest effectieve behandeling is een combinatie van psycho-educatie, gedragstherapie en medicatie.

Psyco-educatie

Omdat kinderen met ADHD blijvend kwetsbaar zijn, is het belangrijk dat ze hier zo vroeg mogelijk leren mee omgaan. Hiervoor is inzicht in de achterliggende stoornis nodig, maar ook aanvaarding van de eigen beperkingen en een aanpassing van het gedrag en het zelfbeeld.

Gedragstherapie

Het kind leert nieuwe vaardigheden aan, op een andere manier op problemen reageren, zijn gedrag onder controle krijgen en greep krijgen op zijn impulsiviteit. Hierdoor herontdekt het kind zichzelf, zijn talenten en zijn mogelijkheden.

Ook de ouders en de omgeving krijgen meer informatie en leren op een gepaste wijze te reageren op het probleemgedrag van hun kind.

Geneesmiddelen

Medicatie kan gedurende een korte periode de concentratie en dus ook de impulscontrole verhogen. Hierdoor kan soms een negatieve spiraal in de ontwikkeling doorbroken worden en verhoogt de slaagkans van de verschillende vormen van begeleiding. Medicatie kan worden beschouwd als een hulpmiddel om de psycho-educatie en de gedragstherapie mogelijk te maken. Geneesmiddelen zijn evenwel nooit aangewezen zonder begeleidende behandeling.

Deze geneesmiddelen kunnen echter ook ongewenste effecten hebben. Alleen een gespecialiseerde arts kan dus over de dosering en de eventuele wijzigingen van dosering beslissen. Lees ook steeds aandachtig de bijsluiter.

De behandeling met medicatie kan langlopend zijn. Door combinatie met therapie kan een lagere dosering ingesteld worden. Als er voldoende vaardigheden verworven zijn, kan overwogen worden om te stoppen met de medicatie, maar er zijn nog heel wat volwassenen die baat blijven hebben bij medicatie.

Veelgestelde vragen

E. Rummens en M. Callens, preventie-artsen CM