HomeZiekteKlachten en ziekten

Allergie

Een allergische reactie is een overdreven reactie van het immuunsysteem. 

Iemand met een allergie is overgevoelig voor een bepaalde stof die door de meeste mensen wel verdragen wordt. De allergische persoon reageert hierop door overtollig afweerlichaampjes aan te maken.

De stof waarop iemand reageert, noemt men een allergische prikkel of allergeen. We komen in contact met allergenen via de huid, door ze in te ademen of via voeding. Er bestaan heel wat verschillende typen allergenen en allergische reacties. 

Meestal treedt de allergische reactie kort na contact met het allergeen op, soms treedt de reactie pas een paar uren later op.

Symptomen

Een allergische reactie kan veel verschillende klachten geven: 

Bij een ernstige veralgemeende allergische reactie spreken we over anafylaxie. Hierbij komen gezwollen lippen, gezwollen tong, gezwollen oogleden, huiduitslag en benauwdheid voor. Dit is levensbedreigend en dringende medische hulp is noodzakelijk.

Verloop

Bij jonge kinderen komen allergische klachten het meest voor onder de vorm van maag-darmklachten (buikpijn, diarree of verstopping, slechte eetlust, veel speeksel) en eczeem (huiduitslag en jeuk). Langdurige borstvoeding zorgt er evenwel voor dat de allergie minder tot uiting komt. Bij de meesten verdwijnen die problemen met het ouder worden. 

Bij oudere kinderen en jongeren treden eerder luchtwegenklachten zoals astma, prikkelhoest en oorpijn op de voorgrond. 

Nog wat later in de adolescentie en op volwassen leeftijd treden frequenter neus- en oogklachten op. Ook algemenere klachten zoals lusteloosheid, hoofdpijn, slecht groeien, prikkelbaarheid en hyperreactiviteit kunnen met allergie te maken hebben.

Veelgestelde vragen

Bronnen: www.thuisarts.nl en boek ‘Zal ik de dokter bellen? Medisch ABC voor het hele gezin’, bewerkt door dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar