HomeZiekteKlachten en ziektenBeroerte

Hoe kan ik de communicatie met patiënten vergemakkelijken?

Na een beroerte treden vaak taal- en spraakstoornissen op.

 • Bij dysartrie kunnen patiënten moeilijk klanken en woorden vormen omdat sommige spieren verlamd zijn.
 • Bij afasie hebben ze moeite met taalverwerking, bv. begrijpen van taal, spreken, schrijven en lezen.

Het onderscheid tussen beide is niet altijd duidelijk omdat ze ook vaak in combinatie voorkomen.

Tips

 • Neem de tijd voor een gesprek en laat blijken dat je tijd en belangstelling hebt.
 • Zorg voor een rustige omgeving (geen drukte, radio, …).
 • Zet je zo dat je steeds zichtbaar bent voor de patiënt. Zet voorwerpen ook altijd in zijn gezichtsveld als een deel van zijn blikveld uitgevallen is.
 • Praat met eenvoudige woorden en korte zinnen. Las pauzes in en leg de klemtoon op het belangrijkste woord.
 • Beperk de hoeveelheid informatie. Patiënten kampen vaak met geheugenstoornissen en kunnen nieuwe informatie soms niet of slechts gebrekkig onthouden.
 • Gebruik gebaren, beelden of tekeningen als woorden tekort schieten. Wijs voorwerpen aan en stimuleer de patiënt hetzelfde te doen.
 • Zorg ervoor dat informatie eventueel opgeschreven kan worden.
 • Probeer informatie te krijgen met ja- en nee-vragen. Controleer wel of ‘ja’ en ‘nee’ correct gebruikt worden want sommige patiënten halen dit door elkaar.
 • Observeer de lichaamstaal van de patiënt.
 • Blijf herhalen tot de boodschap begrepen is, desnoods door steeds trager of op een steeds eenvoudiger manier te herhalen.
 • Geef de patiënt de tijd om een woord te zoeken en dwing niet tot praten. Herhaal wat je denkt begrepen te hebben.
 • Praat niet met anderen over het hoofd van de patiënt. Toon respect en betrek hem in de conversatie.

Veelgestelde vragen

Dokter Michiel Callens, preventie-arts CM