HomeZiekteKlachten en ziektenBeroerte

Waar dien ik op te letten na ontslag uit het ziekenhuis?

Veel patiënten en hun omgeving hebben moeite om een leven op te bouwen na ontslag uit het ziekenhuis. Ze missen zekerheid over wat ze nog kunnen doen en hoe ze dat moeten doen. Ze hebben nood aan informatie over de gevolgen van het hersenletsel.

Ondersteuning door een ergotherapeut (bij het zoeken van een passende dagvulling) en een kinesist (om zicht te krijgen op de eigen mogelijkheden) zijn daarom belangrijk. Ook de mantelzorger verdient de nodige aandacht, zodat die niet overbelast geraakt.

Tips

Erken de veranderde situatie
Zowel de patiënt als zijn omgeving moeten leren aanvaarden dat zijn lichamelijke en geestelijke wereld veranderd is.

Maak maximaal gebruik van de mogelijkheden
Een gedetailleerd verslag van de arts, ergotherapeut of kinesist kan helpen om een duidelijk beeld te krijgen van wat nog mogelijk is. Maak van deze mogelijkheden maximaal gebruik. Kan de patiënt bv. nog rechtstaan, verplicht hem dan om dat te doen telkens dit nodig is.

Stel een duidelijke dagindeling op
Dit zorgt voor de nodige structuur en vergemakkelijkt het dagelijkse leven van de patiënt en zijn omgeving. Iedereen weet wat hem te doen staat en wat van hem verwacht wordt.

Ken je draagkracht
Niet elke partner is jong en vitaal. Het is belangrijk te bekijken wat je als partner of mantelzorger kan doen zonder zelf overbelast te geraken.

Zoek hulp en steun
De patiënt is vaak emotioneel niet in staat om te beslissen of er hulp nodig is. Roep daarom als mantelzorger zelf hulp in indien dit nodig is. 

Informatie inwinnen
De dienst Maatschappelijk Werk kan je wegwijs maken in de hulpverlening, regelgeving, voorzieningen en financiële gevolgen.

Veelgestelde vragen

Dokter Michiel Callens, preventie-arts CM

CM-diensten en -voordelen