HomeZiekteKlachten en ziektenChronische vermoeidheid

Hoe wordt chronische vermoeidheid veroorzaakt?

Er is geen eenduidige verklaring voor de oorzaak van aanslepende vermoeidheid of het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS). Wetenschappelijk onderzoek is nog in volle ontwikkeling en heeft tot nu toe zeer verschillende gegevens en hypothesen opgeleverd. Sommige onderzoekers en artsen zoeken naar een zuiver lichamelijke oorzaak. Anderen gaan ervan uit dat ook psychische en psychosociale oorzaken meespelen.

Lichamelijke oorzaken

Veel patiënten situeren het begin van de klachten na een infectieachtige periode. En ook CVS heeft kenmerken die men aantreft bij langdurige vermoeidheid na een infectie. Dit zette artsen aan te zoeken naar verschillende ziekteverwekkers als mogelijke oorzaak. Hoewel de invloed van een infectie niet is uitgesloten, is er momenteel geen sluitend bewijs voor een zuiver infectieuze oorzaak. 

Een aantal onderzoekers stelt dat de problemen soms worden veroorzaakt door een abnormale reactie van het afweersysteem na een infectie. Maar ook voor deze verklaring is nog geen sluitend wetenschappelijk bewijs.

Kwetsbaarheidsfactoren

Hoewel wetenschappelijk onderzoek nog geen definitief uitsluitsel gaf, lijken sommige factoren je vatbaarder te maken voor langdurige vermoeidheid:

  • vroegere traumatische ervaringen (bv. misbruik, verwaarlozing);
  • psychische problemen (bv. overspannen zijn, problemen met verliesverwerking, eetstoornissen);
  • overactieve levensstijl waardoor misschien de eigen grenzen overschreden werden;
  • perfectionistische persoonlijkheid waarbij je voortdurend hoge eisen stelt aan jezelf.

Multifactoriële aandoening

Een andere hypothese stelt dat langdurige onverklaarde vermoeidheid een multifactoriële aandoening is. Niet één oorzaak maar een samengaan van verschillende elementen bepaalt het ziektebeeld zoals lichamelijke kwetsbaarheid en veerkracht, genetische factoren, de omgeving en een mogelijke infectie. 

Uit onderzoek blijkt dat sommige persoonlijkheids- en leefstijlkenmerken de kwetsbaarheid voor het syndroom doen toenemen. Sommige artsen gaan ervan uit dat langdurige lichamelijke en/of psychische overbelasting het stress-systeem ontregelen. De stresshormonen raken uit balans en zorgen ervoor dat andere regelmechanismen (bv. het slaap-waakritme, de centrale pijnverwerking, het immuunsysteem) verstoord raken. Ook hierrond is verder onderzoek nodig.

Veelgestelde vragen

Dr. E. Rummens en dr. J. Vandenbergen, CM

Ga ook naar