HomeZiekteKlachten en ziekten

Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziekten met verschillende oorzaken en effecten.

Wat?

De aandoening uit zich door een geheel van symptomen, veroorzaakt door een vermindering van hersenfuncties. Volgende symptomen komen in meerdere of mindere mate voor:

 • geheugenverlies; 
 • oriëntatieverlies;
 • moeilijkheden met het denken;
 • veranderingen van het gedrag. 

Waarom dit proces zich bij sommige personen voordoet en bij anderen niet, is momenteel nog niet gekend

Soorten

 • De ziekte van Alzheimer is de bekendste en meest voorkomende vorm van dementie, waarbij een verlies van hersencellen optreedt.
 • Vasculaire dementie is het gevolg van verstopte bloedvaten (aderverkalking), bloedingen in de hersenen of een gebrekkige zuurstoftoevoer. 
 • Lewy Body Dementie begint met aandachtsproblemen, vertraagd denken en handelen. Het verloop is onregelmatig met momenten van herstel. 
 • Bij frontotemporale dementie treedt er schade op in de voorste (frontale) hersenkwabben en die aan de slapen (de temporale).
 • We spreken van jongdementie wanneer de eerste symptomen starten op jonge leeftijd (voor 65 jaar). Jongdementie komt voor bij ongeveer vier procent van alle personen met dementie. Een juiste diagnose stellen, is bij jonge mensen echter vaak heel moeilijk.
 • Bij secundaire dementie lijken de verschijnselen van verwarring op dementie, maar zijn ze te wijten aan een onderliggende aandoening die soms wel kan worden behandeld zoals acute stress, depressie, alcoholmisbruik, een hersengezwel of onderkoeling bij ouderen.

Gevolgen

De aandoening heeft lichamelijke, familiale en maatschappelijke gevolgen.

 • Chronisch: dementie is een blijvende ziekte die meestal gedurende jaren evolueert. 
 • Progressief: de symptomen nemen toe met de tijd. 
 • Onomkeerbaar: genezing is niet  mogelijk. 
 • Psychisch of geestelijk functioneren: het geheugen, de oriëntatie, de kennis en het denken verlopen steeds moeizamer. 
 • Lichamelijk: soms worden bepaalde lichaamsfuncties (bv. stappen, evenwicht) aangetast. 
 • Sociaal en maatschappelijk: dementie is een proces van verandering dat gepaard kan gaan met spanningen in de relatie, het gezin en de ruime omgeving.

Veelgestelde vragen

Bron: Expertisecentrum Dementie, bewerkt door dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen