HomeZiekteKlachten en ziektenDementie

Welke zijn de symptomen?

De symptomen verschillen van persoon tot persoon. 

Achteruitgang van het geheugen is vaak het eerste signaal

Als een of meerdere van volgende symptomen optreden, verhoogt de kans dat er sprake is van dementie.

 • Taalstoornissen (afasie): niet alle woorden meer begrijpen of voorwerpen moeilijker kunnen benoemen. 
 • Moeilijkheden hebben om logische zinnen te maken. 
 • Eindeloos dezelfde zinnen of woorden herhalen. Ook lezen, schrijven en rekenen vlotten niet meer zo goed. 
 • Handelingsstoornis (apraxie): eenvoudige handelingen, zoals aardappelen schillen of schoenen aandoen, lopen fout. 
 • Stoornis in het herkennen van mensen en dingen (agnosie): 
  • familie, (de betekenis van) dingen en dagelijkse gebruiksvoorwerpen niet meer herkennen;
  • beelden niet meer tot één geheel kunnen samenbrengen;
  • het verschil vergeten tussen links en rechts. 
 • Aantasting van dagelijkse handelingen: zich alleen wassen, aankleden of eten lukt niet meer, of wordt vergeten. 
 • Sterke stemmingswisselingen: plots hevig huilen en korte tijd nadien uitbundig lachen. 
 • Desoriëntatie in tijd, ruimte en personen: zich van dag vergissen, verloren lopen, personen verwisselen.
 • Persoonlijkheidsverandering: van gesloten persoon plots een open en ongeremd iemand worden. 
 • Decorumverlies: zich niet meer volgens de fatsoensnormen gedragen. 
 • Hallucinaties en waandenkbeelden: dingen horen en zien die er niet zijn, achterdocht en achtervolgingswaan (paranoia).

Veelgestelde vragen

Bron: Expertisecentrum Dementie, bewerkt door dokter Elise Rummens, preventie-arts CM

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen