HomeZiekteKlachten en ziektenDepressie

Wat als iemand uit mijn omgeving een depressie heeft?

De familie speelt een cruciale rol, zowel bij het herkennen van de ziekte en de beslissing om een arts te raadplegen, als bij de ondersteuning en begeleiding van de zieke.

Depressieve personen hebben behoefte aan affectieve en emotionele steun. Dat houdt in: begrip, geduld, genegenheid en geruststelling. De patiënt laten beseffen dat het maar een tijdelijke ziekte is en schuldgevoelens wegnemen zijn belangrijk bij het voorkomen van een zelfmoordpoging. Beschuldigingen van zwakheid en luiheid of een beroep doen op de wilskracht kan men daarom beter achterwege laten.

Zorgen voor iemand met een depressie

 • Moedig de persoon aan hulp te zoeken of schakel zelf zo snel mogelijk deskundige hulp in.
 • Zoek informatie over depressie en informeer de omgeving voldoende.
 • Zorg voor een warme, veilige omgeving. Dat biedt houvast en geborgenheid. Stimuleer een sfeer van vertrouwen en geef duidelijk aan dat je bereid bent om te praten. Veroordeel de gevoelens niet en neem irritatie van iemand die depressief is niet persoonlijk. Maak geen ruzie over wie gelijk heeft.
 • Hou voor ogen dat depressie een ziekte is waarvan de behandeling tijd en geduld vergt. Minimaliseer de ziekte niet, maar overbescherm de persoon met depressie ook niet. Maak duidelijk dat je weet dat hij niet alles aankan op dit ogenblik, maar dat je niet twijfelt aan zijn kunnen. Neem – indien nodig – tijdelijk taken over en hou rekening met de wensen van de persoon met een depressie.
 • Beklemtoon de sterke kanten van de persoon met depressie en prijs iedere vooruitgang, hoe klein ook.
 • Zeg eventueel dat je het moeilijk hebt met het negatief gedrag, maar beklemtoon dat je het niet moeilijk hebt met de persoon zelf.
 • Stel realistische verwachtingen en respecteer het tempo van de persoon met een depressie, ook al ligt het maandenlang zeer laag. Maak geen verwijten over te weinig energie, wilskracht of doorzettingsvermogen. Heb geduld. Gevoelens veranderen niet zomaar ineens. Een depressie heeft tijd nodig om te genezen.
 • Praat wat meer over ‘vroeger’ toen het leven er nog wat zonniger uitzag. Haal leuke herinneringen op en beperk het praten over de depressie.
 • Probeer de persoon met een depressie niet op te beuren met goedbedoelde adviezen. Dat werkt vaak averechts.
 • Doe iets samen, bv. wandelen of winkelen. Stel het niet voor of vraag het niet maar doe het. Zoek bezigheden die de persoon leuk vond vóór hij depressief werd.
 • Steun de persoon met depressie om de behandeling volgens de voorschriften van de arts verder te zetten. Probeer ook te ondersteunen bij het volgen van gezonde leefregels en neem deze zelf ter harte.
 • Let op mogelijk gevaar voor zelfdoding en bespreek dit zo mogelijk met de persoon zelf. Neem uitspraken als 'ik zou dood willen zijn' ernstig en beschouw het niet als aandachttrekkerij, maar als een schreeuw om hulp. Waak anderzijds ook niet te wantrouwig en vreesachtig over de persoon.

Zorg voor jezelf

Zorgen voor iemand met een depressie is niet altijd eenvoudig. Om die zorg te kunnen blijven volhouden, is het ook belangrijk goed voor jezelf te zorgen.

 • Zorg dat je zelf niet overbelast wordt. Roep tijdig hulp in van anderen.
 • Neem zelf voldoende ontspanning.
 • Hou rekening met de eigen beperkingen. Blijf niet ‘geven’ tot je zelf niet meer verder kan.
 • Probeer eigen gevoelens van boosheid en machteloosheid omwille van de situatie te aanvaarden. Praat erover met de betrokkene zelf of met een vertrouwenspersoon.
 • Onderhoud voldoende sociale contacten.
 • Probeer de eigen bezigheden zoveel mogelijk vol te houden.
 • Laat je niet aansteken door het negatieve denken en de sombere stemming.
 • Zoek professionele hulp of contact met lotgenoten als het voor jezelf te zwaar wordt. Je kunt bv. terecht bij Similes, een vereniging voor familieleden en vrienden van personen met psychische of psychiatrische problemen. Meer informatie: www.similes.be.

Veelgestelde vragen

Bron: ‘Zal ik de dokter bellen? Medisch ABC voor het hele gezin’, dokter Michiel Callens, uitgeverij Lannoo, 2009, 319 pagina’s

Ga ook naar


Download


CM-diensten en -voordelen